<
Комплексна програма за прозорци и врати

Stolcad® Professional е професионална програма за производство на прозорци и вратиStolcad® Professional е иновативна програма за производство на прозорци и врати, създадена с използването на обширни знания от програмиста, подкрепени с дългогодишен опит, както и задълбочено познаване на сектора на прозоречно-вратната столария. Благодарение на сътрудничеството с множество предприемачи, представляващи този сектор на икономиката, внимателно изучените тайни бяха отлично приложени на практика. Резултатът от труда е система, която съчетава функционалността с изненадваща простота и огромно удобство при използване.
Stolcad® Professional позволява цялостно управление на фирмата от момента на получаване на поръчка за прозорци или врати чрез оптимизиране на производствения процес до пълно планиране на транспорта и доставка на крайния продукт до клиента. Софтуерът поддържа всички технологии – PVC, алуминиева и дървена. По този начин системата е адаптирана към нуждите на всяка фирма, представляваща сектора на прозоречно-вратната столария, независимо от използваната технология.

Универсална и лесна за използване програма за прозорци и врати

Технологии PVC, дърво и алуминий

Технологична универсалност

Проектиране на прозорци и врати

Проектиране на произволни форми

Комплексно предлагане на прозорци

Цялостно оценяване и предлагане

Най-добра оптимизация на профили

Най-добра оптимизация

Автоматизация на избора на елементи

Автоматизиран избор на елементи

Прозорци и врати в технологии PVC, дървени и алуминиеви

Stolcad® Professional позволява наличието на много различни технологични системи в една програма. Това означава, че потребителите, работещи на един софтуер, могат да създават конструкции от PVC, дърво, дърво с алуминиеви покрития или само от алуминий. Прозорци и врати, проектирани в различни технологии, могат да бъдат поставени на една разпечатка на оферта. При необходимост Stolcad® Professional допълнително улеснява преизчисляването на позиции между технологиите, което позволява бързо подготвяне на оценки в различни технологични варианти.
Потребителите на Stolcad® Professional имат възможност да създават конструкции, които често се считат за нетипични. Проектирането на касетъчни прозорци, балконски комплекти на една рамка или така наречените холандски конструкции е изключително просто. Освен това, Stolcad® Professional разполага с т.нар. опция „крило в крило“, което позволява създаването на фармацевтични врати, между другото. Важно предимство на програмата са отворените бази данни, което позволява на технолозите самостоятелно да добавят технологии или да правят различни промени в тях, според нуждите.

Eластично проектиране на прозорци и врати

Потребителите на програмата Stolcad® Professional могат да проектират прозорци и врати, използвайки няколко опции. За тази цел са създадени специални предварително дефинирани форми, възможност за рисуване с линии, както и така наречените водещи точки. Последните са най-еластични. Благодарение на тях, потребителят може да прекъсва или огъва посочените ръбове на произволни места. Това позволява рисуването на прозорци и врати в различни артистични форми.
Stolcad® Professional позволява адаптиране на проектния панел към личните предпочитания. В софтуера може да се промени видимостта на избрани описания, координатни оси, или начина на показване на конструкции (ефект на снимка). С цел ускоряване на ежедневната работа, създадените проекти могат да бъдат записвани в работни файлове и схеми. Основната разлика между тях е, че схемите позволяват конфигуриране на допълнителни данни за проектите на прозорци и врати, като например максимални размери, ценоразписи и други.
Примери за проекти на прозорци в Stolcad Professional

Производство на прозоречна и вратна дограма

Stolcad® Professional, като програма за производство на прозорци и врати, позволява генерирането на пълна техническа документация за всички конструкции, които трябва да бъдат произведени за клиента. Всички информации, съдържащи се в производствените документи, се получават въз основа на настроената технология и проектираните конструкции. Благодарение на това, потребителите на програмата са сигурни, че стойностите, представени в документацията, са коректни.
Всеки от генерираните документи може да бъде отпечатан и предаден на съответните служители. Важно е да се подчертае, че отпечатъците могат да съдържат различни данни – от стандартни списъци за рязане, през описания на елементите със сметки, до оптимизация на профилите заедно с разкроя. Така всеки от служителите може да получи само тези информации, които се отнасят за неговото работно място. Освен това, Stolcad® Professional позволява бързо генериране на поръчки за профили, обков или стъкло.

Цитат прозорци и врати в програмата

Stolcad® Professional предлага три различни метода за оценка: по материали, по ценова листа и по квартал. Благодарение на това, потребителите могат лесно да адаптират работата на програмата към своите лични предпочитания. За бърза редакция на цените, Stolcad® Professional разполага с много допълнителни полета. Те служат между другото за назначаване на надценки, отстъпки и допълнителни плащания. Всички тези възможности гарантират на производителите на прозорци и врати пълна адаптация на оценката към действащата ценова политика.
След завършването на калкулацията на конструкцията, потребителят може ефективно да премине към подготовката на оферта за клиента. Информацията, която се появява на печатния материал, зависи от начина на нейната конфигурация. Stolcad® Professional например позволява настройка на графичен хедър, включване на цветни чертежи, подчертаване на избрана информация с удебелен шрифт, скриване на сумата на отстъпката в цената на прозореца и много други.

Допълнителни модули

Опции, разширяващи функционалността на Stolcad® Professional

Stolcad® Professional се характеризира с модулна структура, което означава, че вие избирате полезните опции, адаптирайки програмата към производството на прозорци и врати според вашите индивидуални нужди.

Безхартиена продукция

Stolcad® Professional, като комплексна програма за производство на прозорци и врати, позволява управление на производството с т.нар. безхартиен метод. Това означава, че ръководителят на производството не трябва лично да предава отпечатаната техническа документация на своите служители. Достатъчно е да се използват производствени етикети с баркодове. След сканиране на дадена етикета, всеки от служителите ще види на монитора си само тези информации, които са му необходими за работата на неговото работно място.
Освен това, ръководителят на производството може дистанционно да наблюдава напредъка на работите в цеха. Всички информации, които се показват в програмата, се генерират в реално време. Освен да следи процеса на производство на прозорци, ръководителят може също да контролира индивидуалната ефективност на всеки служител. Внедряването на тези решения позволява повишаване на активността на целия производствен персонал и осигурява справедливо изчисляване на заплатите за отделните служители.

Организация на логистичните процеси

Логистичните задачи във фирма, произвеждаща прозорци и врати, трябва да се изпълняват ефективно. За улесняване на логистичната организация, Stolcad® Professional може да бъде оборудвана с комплект специални модули. Тяхната задача е да помагат при планирането на производствения процес, мониторинга на натовареността на производствените линии, или определянето на транспорта на готови изделия до клиентите, като същевременно се вземат предвид крайните дестинации с установените маршрути.
Потребителите на Stolcad® Professional, използвайки специално предназначени инструменти, могат да се договорят за индивидуални лимити за всяка от производствените линии. При прехвърлянето на прозорци за производство, програмата сама разпознава видовете конструкции и ги разделя съответно на всяка от линиите, като взема предвид техните характеристики. При организацията на транспорта, потребителят може допълнително да управлява ресурса от шофьори, както и автомобилния парк.

Продажба на прозорци в различни езикови варианти

Stolcad® Professional позволява генерирането на печатни материали за избрани чуждестранни пазари, като едновременно с това се вземат предвид действащите езици, валути, курсове, дори и ставките на ДДС. По този начин, програмата позволява на потребителите лесно да създават оферти за прозорци и врати за чуждестранни клиенти. Освен това, Stolcad® Professional позволява пълна персонализация на шаблоните за оферти. Благодарение на това, потребителите могат да имат в програмата както стандартен печат, така и такива модели, които отговарят на визуалните и съдържателните стандарти на чуждестранните пазари или дори на отделни клиенти.
Допълнително улеснение за продажбите на чуждестранните пазари е използването на модула за онлайн комуникация с търговски представители, които разполагат с програми Dealer Professional. Благодарение на това, потребителите на Stolcad® Professional могат да обработват поръчки, идващи от чуждестранни продавачи, без необходимостта да говорят на техните майчини езици. Това е възможно благодарение на автоматичния обмен на данни между производствения софтуер и търговските програми.
Управление на услугите и тяхното ценообразуване

Конфигуратор на услуги

Експорт/импорт на цени в Excel

Експорт / Импорт на цени в Excel

Индивидуални шаблони за оферти

Индивидуални шаблони за оферти

Прозорци и врати, съответстващи на регулациите на Европейския съюз

За да може да продава прозорци и врати на европейския пазар, тези продукти трябва да имат съответната документация и характеристики. Stolcad® Professional притежава такива функционалности, които позволяват изчисляването на стойностите на основните коефициенти, като звукоизолация, слънчев фактор и коефициент на топлопренос. Програмата за изчисляване на тези стойности използва стандартизирани формули.
Изчислените коефициенти могат да бъдат включени в документацията, която е изисквана от законодателя. Освен това, на тези отпечатъци могат да бъдат добавени допълнителни стандарти, които са присвоени на конструкцията. По този начин, потребителите на програмата могат по лесен начин да генерират например документ за декларация за свойствата на употреба, който съдържа данни за конкретен прозорец или врата.

Мониторинг на запасите и разходите на предприятието

Важна задача във всяко предприятие е поддържането на подходящо ниво на запасите при едновременно мониторинг на разходите. Stolcad® Professional позволява на производителите на прозорци и врати да управляват материалите за производство с помощта на специален модул - производствен склад. Потребителят може да създаде в него толкова много виртуални складове, колкото е необходимо, за да отрази възможно най-добре реалния път на материалите и полуфабрикатите. Освен това, това решение работи в тясно сътрудничество с програмата за производство на прозорци и врати.
Алтернатива или допълнение към този модул е използването на система от клас ERP. За да се интегрира тя с Stolcad® Professional, се изработва индивидуален интерфейс между тези програми. Такъв конектор се подготвя в съответствие с нуждите на производителя на прозорци и врати, но и с информационните възможности. Ето защо, по време на имплементацията на интерфейса, сътрудничат три страни - производителят на дограма, доставчикът на системата ERP и програмистите от фирма Sadowski Software.
Допълнително предложение

Нашето предложение включва не само пълно внедряване на софтуера, но и редица допълнителни услуги. От индивидуално адаптирани обучения, през подробна конфигурация на технологиите, до пряка техническа поддръжка – ние се адаптираме към нуждите дори на най-взискателните предприятия.
Обучения и работилнициОбширни обучения и работилници
Конфигурация на технологиитеПълна конфигурация на технологиите за прозорци (PVC, дърво, алуминий) и щори
Готови профилни технологииПрофилни технологии "от рафта" в готова за употреба версия
Техническа поддръжкаПостоянна техническа поддръжка
Анализ на осъществимостта на ИТ проектиАнализ на изпълнимостта на индивидуални информационни проекти
Spersonalizowane szablony w StolcadПерсонализирани шаблони за оферти и производствени отпечатъци
Управление на търговската мрежа

Търговски програми интегрирани със Stolcad® Professional

Решение за посредници в продажбите:

Имате ли развита мрежа за продажба на прозорци и врати? Предлагаме ви Stolcad® Business за управление на отделните региони

Програма за управление на търговската мрежа в индустрията на прозорци и врати

Иновативна програма за гъвкаво управление на продажбената мрежа на продукти за прозорци и врати, работеща в тясно сътрудничество както със софтуера Stolcad® Professional, така и с програмите Dealer Professional, уебсайта Stolcad® Webshop и приложенията Stolcad® Mobile. Позволява проектиране и оценка на конструкциите, но преди всичко служи като посредник между производителя и търговците.

Програмата идеално отговаря на нуждите на фирмите, които разполагат с голяма продажбена мрежа, разделена регионално. Stolcad® Business позволява провеждане на първоначална верификация на поръчките, идващи от търговски посредници. Поръчките, които бъдат одобрени, се предават на производителя.

Програма за търговски посредник в индустрията на прозорци и врати

Драйвери

Stolcad® Professional позволява пълна автоматизация на производствените процеси

Подготвяме драйвери за:
  • Пили (PVC, алуминий, дърво, стомана)
  • Фугирани
  • Центрове за рязане
  • Обработващи центрове (PVC, алуминий, дърво)
  • Центрове с CNC шпиндел
  • Заваръчни машини
  • Автомати за оковаване на крила
  • Сортировачи на стъкла
  • Фрезово-чопови машини
Сътрудничим с:


^