Модул "QR код върху етикета"


<
Поканени сте да се запознаете с модула „QR код върху етикета“, който е достъпен за софтуера Stolcad® Professional. Този модерен модул позволява интеграцията на QR кодове, съдържащи важна информация на различни документи, генерирани от системата. Това е решение, което е особено полезно за етикети, но неговото приложение не е ограничено само до тях. Местоположението на кода и данните, които ще бъдат кодирани в него, се определят от клиента – производител на прозорци.

В следващата част на описанието представяме често използвани примери за приложения на модула. Въпреки това оставаме отворени за неговата адаптация към други, специфични нужди на нашите клиенти.
Процесът на внедряване на модула е прозрачен и включва няколко етапа:
  1. Инициира се от заявка на клиента, който представя своята визия за функционирането на модула.
  2. След това нашият екип от програмисти извършва подробен анализ на необходимите работи за изпълнение.
  3. След одобрение на офертата, модулът се закупува, което позволява реализацията на специфични изисквания.
  4. Програмистите подготвят QR кода в съответствие с установените насоки.
  5. Накрая, модулът се инсталира при клиента, който също получава пълно обучение за неговата работа.

I. Пример за приложение на QR кода:
УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РЕКЛАМАЦИИ

QR кодът поради своите малки размери представлява отлично средство за естетично маркиране на готови конструкции. За тази цел се проектира специален модел на етикет за готови изделия, който включва само QR код. Тези малки етикети след това се прилагат от служителите на по-малко видими части на продуктите, което позволява да се запази тяхната естетика.
По-лесно обработване на оплаквания за прозорци благодарение на QR кода
Конструкциите, маркирани по този начин, се проверяват от определени лица. В случай на откриване на каквито и да било нередности, достатъчно е сканирането на поставения на определено място QR код. Така бързо могат да бъдат прочетени ключови информации, като произход на конструкцията от конкретна поръчка, данни за получателя и др. Внедряването на това решение значително ускорява и улеснява процеса на рекламация, позволявайки на служителите моментално идентифициране на прозорци, врати или щори.

II. Пример за приложение на QR кода:
ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП ДО ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

Нарастващото осведомяване на купувачите на прозорци и врати води до това, че все по-често те търсят подробна технологична информация за продукти като прозорци, врати или щори. Идеалният начин за бърза презентация на технологичните данни е предоставянето на информация от разстояние, което също е полезно от гледна точка на опазването на природната среда.
Удобен достъп до презентации на прозорци благодарение на QR кода
В отговор на нарастващото търсене от страна на клиентите, QR код може да бъде поставен върху рекламни материали. Такъв код, сканиран от потенциални клиенти, може автоматично да ги пренасочи към специална уебстраница на производителя, където могат да намерят подробни технологични описания или възможност за сваляне на презентации на технологичните системи. Това модерно решение позволява не само спестяването на природни ресурси, но и увеличава достъпността и усвояемостта на ключовата информация, още преди извършването на покупка. Потенциалните купувачи на прозорци и врати често търсят подробна информация за технологичните системи още в етапа на запознаване с офертата.
В този контекст поставянето на QR код на печатните офертни материали представлява оптимално решение. Производителят на столария може да използва такъв код, за да пренасочи клиентите към конкретни подстраници на своя уебсайт, които съдържат технологични описания на системите или позволяват свалянето на предварително подготвени системни презентации. Този модерен подход не само улеснява клиентите да получат нужната информация, но също така позволява по-ефективно използване на цифровите ресурси, като елиминира излишното използване на хартия и подкрепя екологичните инициативи на компанията.

III. Пример за приложение на QR кода:
ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП ДО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПОТРЕБЯЕМИ СВОЙСТВА

Декларацията за употребяеми свойства е задължителен документ по закон, който трябва да придружава всяка произведена конструкция. За да оптимизирате този процес и да намалите употребата на хартия, производителите на дограма могат да използват модерно решение, което позволява дистанционно предаване на документа за декларация чрез QR код, сканиран от етикета на готовия продукт.
Отдалечен достъп до декларацията за употребяеми свойства благодарение на QR кода
Как работи това? Нашите програмисти подготвят специален дизайн на етикет за готовия продукт, който ще включва подходящо кодиран QR код. Външният вид на тази етикет и информацията на нея са адаптирани към индивидуалните нужди и предпочитания на производителя на дограма. Когато клиентът иска да получи достъп до декларацията за употребими свойства на дадената конструкция, просто трябва да сканира QR кода от етикета с телефона си. След това на екрана на устройството ще се покаже документът, съдържащ всички важни информации за избраната дограма, врата или ролетка. Това решение улеснява достъпа до документите и насърчава екологичните практики, като намалява необходимостта от печат.

IV. Пример за приложение на QR кода:
БЪРЗО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМОЧНИ ПРОТОКОЛИ

Препоръчва се след монтажа на нова дограма, клиентът формално да одобри както качеството на закупените конструкции, така и стандарта на извършените услуги, като монтаж. Такъв процес на одобрение може да защити производителя на прозорци, врати или щори от потенциално непочтени действия на клиентите. За тази цел често се използват приемочни протоколи.
Удобно изтегляне на протоколи за приемане чрез QR код
Използването на QR кодове е изключително удобен метод за изтегляне на документи, като приемочни протоколи. Такъв код може да бъде поставен на всякакъв документ, генериран от Stolcad® Professional, в съответствие с вашите спецификации. След доставката на конструкциите на крайната локация и изпълнението на услугите, поръчани от клиента, служителите могат да сканират QR кода от съответния предварително подготвен документ. Тази дейност автоматично изтегля приемочния протокол, който след това може да бъде представен на купувача за формално одобрение на извършените работи.

V. Пример за приложение на QR кода:
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ

За ефективно управление на производствения склад, редовните инвентаризации на материалите са от ключово значение. Въпреки че за много служители този процес може да изглежда времеемък и монотонен, модулът "QR код на етикета" в комбинация с модула "Производствен склад" може значително да улесни и ускори проверката и актуализацията на складовите наличности.
Бърза инвентаризация на материалите в склада благодарение на QR код
Механизмът на действие е интуитивен: служителите, движейки се из склада, използват телефони за сканиране на QR кодовете, поставени на местата за съхранение на материалите. Тези кодове бързо идентифицират съхраняваните предмети. След сканирането на кода, служителят регистрира наличното количество материал на всяка позиция. Такова съпоставяне позволява бързо и точно сравнение на реалните складови наличности с данните в базата данни.
***
Представените по-горе примери за използване на модула "QR код на етикета" са само част от възможностите, които тази технология предлага. Благодарение на широкия обхват на приложения на QR кодовете, можете да откриете много допълнителни, иновативни начини за тяхното използване, които могат значително да подобрят комфорта на работа.
Ако някоя от представените на тази страница визии ви е харесала или имате други очаквания относно използването на този модул, моля, свържете се с нашата клиентска служба. С удоволствие ще обсъдим вашите нужди и заедно ще намерим най-подходящото решение.
LINK: Контакт
^