Модул "Етикет за готов продукт"


<
Етикети за готовия продукт в програмата Stolcad

Индивидуални шаблони за етикети

Генериране на етикети в различни езикови версии

Поръчката за печат на етикети е съобразена с реда, в който конструкциите излизат от производствената линия

Етикетите на готовия продукт събират на едно място всичка необходима информация, позволяваща идентификация на продукта и получателя.Софтуерът помага за адаптиране на етикетите към вашите индивидуални нужди. Информацията, която могат да съдържат, може да бъде разделена на пет основни групи: данни за производителя, информация за печат, данни, изисквани от Европейския съюз, информация за идентификация на продукта, данни за получателя.Stolcad® Professional също позволява конфигуриране на етикетите по такъв начин, че под посочената информация да се показва препратка към електронната версия на декларацията за потребителските свойства.Печатът на етикети за готови продукти се извършва автоматично. Тяхната последователност е строго съобразена с реда, в който готовите конструкции излизат от производствената линия. Освен това последователните печати могат да се различават един от друг по езикова версия в зависимост от целевите пазари на продуктите.

Етикети за готовия продукт, създадени в Stolcad Professional

^