<

Dealer Professional

Dealer Professional е класическо, надеждно решение, което се радва на доверието на множество предприемачи през годините. Работейки на базата на технологични данни, предавани от системата Stolcad® Professional, програмата позволява проектиране, оценка и предлагане на конструкции за прозорци и врати. По този начин, тя предлага възможност за развитие на мрежата от търговски пунктове, както и подобряване на сътрудничеството между продавачите посредници и производителя.Програмата Dealer Professional:

  • Създава удобна платформа за пряк обмен на информация между търговските посредници и производителя.
  • Позволява на производителя да контролира работата на търговците и да ги отчита за техните резултати.
  • Позволява на търговците да проектират прозорци и врати във всякакви форми и цветове, благодарение на което...
  • ...производителят получава готов проект - не е нужно да го създава отначало, базирайки се на бележките на търговския посредник.
  • Разполага с големи технологични възможности, но при правилно конфигурирана база, нейното управление не изисква от потребителя специализирани знания.
  • Не изисква използването на други програми, напр. клиент за електронна поща - всички информации се изпращат директно към Stolcad® Professional.
  • Улеснява създаването и управлението на собствена база от клиенти.
  • Предлага се на много езици.

Авангардно проектиране

Dealer Professional позволява проектирането на прозорци и врати във всякакви форми и цветове, съобразно възможностите за производство, предоставени от производителя. Освен това, възможността за записване на проектите в схеми допринася за значително намаляване на времето за работа. По този начин създадените чертежи могат да бъдат използвани многократно, като основа за създаването на много подобни поръчки, различаващи се например само с един параметър.
Dealer Professional - Напреднало проектиране

Оценка и предлагане

Оценката в програмата Dealer Professional може да се извършва по три варианта: материален, ценови или по квартали. Стойностите, поставени на офертата, създадена от търговеца, могат да бъдат обогатени с негови собствени наценки, в зависимост от системата за оценка, както и от цените на услугите, свързани с монтажа. Обхватът на промените, които може да направи търговецът, е строго определен от производителя.
При създаването на офертата може да се спести време, като се съкрати процесът на нейното създаване до минимум. Това се улеснява от функцията за добавяне на произволен брой стандартни текстове, които лесно могат да бъдат поставени в офертата. Освен това, потребителят на програмата Dealer Professional има възможност да разшири офертата със свои собствени стоки заедно с цените, които сам е определил.

Разширени търговски мрежи

Подходящият начин на управление на разширена мрежа от търговски точки допринася за пълното използване на потенциала на фирмата, както и за нейния измерим успех. Оборудването на търговските точки с програмата Dealer Professional помага за оптималното организиране на работата, както и за бърза и безпроблемна комуникация с търговските партньори,
независимо от географското разстояние, което ги разделя. Плавният поток на информация между софтуера Stolcad® Professional и търговските програми позволява както на производителя, така и на продавачите-посредници ефективен контакт на всички етапи на изпълнение на транзакцията.

Комуникация между посредника и производителя

Благодарение на използването на интернет комуникация, програмата Dealer Professional позволява плавен поток на информация на всички етапи на продажбения процес. Как изглежда това на практика? Производителят експортира на сървъра за обмен на данни избрани технологични данни в подходящата езикова версия, както и права, съдържащи индивидуални ставки за отстъпки и доплащания.
Програмата Dealer Professional автоматично изтегля тези данни, а нейният потребител създава поръчки въз основа на параметрите, определени от производителя. Когато поръчката е готова, тя се оставя на сървъра за обмен на данни. Аналогично, след проверка производителят оставя съответната обратна информация, например потвърждение за приемане на поръчката. Тогава потребителят на програмата Dealer Professional може да започне изпълнението на следващите етапи на продажбата.
Схема на сътрудничество между програмите Stolcad и Dealer

Взаимни ползи

Тъй като работата на програмата е базирана на технологичните данни от системата Stolcad® Professional, оттук произтичат взаимни ползи - както за производителя, така и за търговеца. Производителят винаги има увереност, че конструкциите, предлагани от търговците-посредници, са съставени единствено от такива елементи (включително стъкло, обков и профили), които той използва. Това е възможно благодарение на функцията за контрол върху наличността на отделните елементи - ако производителят не желае някои от тях да бъдат използвани,
той просто може да изключи тяхната видимост в търговската програма. От друга страна, търговецът-посредник получава гаранция за правилността на използваната технология, а с това и възможността да проектира конструкции, които се отличават не само с визуална привлекателност, но и с технологична коректност. Освен това, използването на унифициран софтуер за сътрудничество с производителя улеснява взаимната комуникация, като по този начин осигурява по-голям комфорт на работа.
^