<

Stolcad Webshop

Stolcad® Webshop е онлайн решение, което предоставя на търговците достъп до база данни с поръчки и клиенти от всяко място на всяко устройство. От своя страна, производителят може да координира работата на множество търговски представители едновременно.Предимства от уебсайта Stolcad® Webshop

  • Дизайн на прозорци, врати, портали, щори и друг асортимент, свързан със столарията
  • Възможност за работа от всяко място с компютър, таблет или смартфон с интернет достъп
  • Свобода при избора на метод за оценка на проектираните конструкции (по материал, по ценоразпис)
  • Спестяване на време чрез автоматично зареждане на поръчки от уебсайта
  • Производителят може да координира работата на множество търговски представители чрез една платформа и да активира или деактивира потребители отдалечено
  • Лесна и бърза комуникация между производителя и потребителите на платформата Stolcad® Webshop, използвайки SQL езика
Врати, прозорци и щори в Stolcad Webshop

Онлайн управление

Иновативността на Stolcad® Webshop се дължи на възможността за използване на базата данни с поръчки и клиенти на всяко устройство с интернет достъп - компютър, таблет или смартфон. Като влиза в своя индивидуален акаунт, потребителят има достъп до всички данни, необходими за работа.

Информацията за поръчките може да бъде въведена или модифицирана на всяко място и по всяко време - например, бъдейки на строителна площадка, продавачът може да въведе в базата данни размерите на конструкцията на своя смартфон или таблет. Финализирането на поръчката може да стане на друго устройство в търговския пункт, където поръчката може да бъде допълнена с останалата информация. За да се осигури съгласуваност на данните на уебсайта Stolcad® Webshop, е достатъчен само интернет достъп на всяко от устройствата.
Работа от всяко устройство

Свободен метод на оценка

Уебсайтът се базира на схеми, произтичащи от производствения софтуер, но оценката на конструкциите може да се извършва по всякакъв начин - въз основа на установени ценоразписи или оценка на материала. Производителят може свободно да решава по какъв начин ще бъдат оценявани проектите, създадени от търговците.
Оценка според собствените правила

Обща технологична база

Stolcad® Webshop използва части от технологичната база, предоставени от производителя, от Stolcad® Professional. Производителят може ефикасно да избира и прехвърля необходимите технологични данни на своите търговци. Актуализацията на технологията се извършва с едно кликване. Такава функционалност елиминира необходимостта от създаването на ненужни технологични бази данни или ръчното преписване на данни.
Конструкциите, проектирани от продавача в Stolcad® Webshop, са съгласувани с производствените възможности на производителя. По този начин е достатъчно проектът да бъде нарисуван в Stolcad® Webshop, а производствените данни заедно с поръчката автоматично се прехвърлят към софтуера Stolcad® Professional с едно кликване. Резултатът е повишена ефективност на производствения процес чрез спестяване на време, както и съгласуваност и яснота на поръчките.
^