Модул "Енергиен паспорт"


<
Енергиен паспорт в програмата Stolcad
Енергийният паспорт е ключов документ за всяка модерна строителна компания, която залага на енергийна ефективност и екологична отговорност. Той е основа за оценка на енергийната ефективност на сгради и конструкции. Притежаването му не само изпълнява законовите изисквания, но също така позволява точно мониторинг и управление на потреблението на енергия в различни обекти.
В отговор на тези нужди, Stolcad® Professional предлага модул Uw, който позволява точно изчисляване на коефициента на топлопренос в проектираните елементи, което е ключово за оценката на тяхната енергийна ефективност. Интеграцията на двата модула гарантира комплексно обслужване и висок стандарт на подготвяната документация, което прави Stolcad® Professional незаменим инструмент в стремежа към енергоспестяващо строителство.

Функционалности на модула „Енергиен паспорт“

1. Автоматизация на процеса на издаване на сертификати: Stolcad® Professional автоматизира създаването на сертификати за енергийни характеристики, което намалява времето за работа и минимизира риска от грешки.

2. Съответствие на документацията със законовите изисквания: Енергийните паспорти, създадени в Stolcad® Professional, отговарят на изискванията на европейското строително законодателство, което е необходимо за получаване на енергийна сертификация на сградите.

3. Персонализиране на външния вид на документите: Предлагаме възможност за персонализиране на енергийните паспорти, включително добавяне на лого на фирмата или уникален заглавен блок, което позволява да се откроите на пазара.
Печат на енергиен паспорт

Ползи от въвеждането на модула „Енергиен паспорт“

vПовишаване на енергийната ефективност:Благодарение на прецизните анализи е възможно да се идентифицират конструкции, които се характеризират с висока енергийна ефективност.vУкрепване на доверието и реномето на фирмата:Притежаването на енергиен сертификат повишава доверието на клиентите и инвеститорите, потвърждавайки ангажимента на вашата компания към устойчиво строителство.vОптимизация на разходите:Ефективното управление на енергията води до намаляване на експлоатационните разходи на сградите, което се отразява на по-добри финансови резултати на компанията.
***
Модулът „Енергиен паспорт“ в софтуера Stolcad® Professional е повече от инструмент за създаване на документация. Това е инвестиция в бъдещето и насърчаване на устойчивото развитие.
Ако сте заинтересовани от този модул или имате допълнителни въпроси, моля, използвайте формуляра за контакт по-долу. Нашите специалисти с удоволствие ще обсъдят вашите нужди и заедно ще търсим най-доброто решение за подобряване на енергийната ефективност на конструкциите, допринасяйки за опазване на околната среда.
LINK: Контакт
^