Модул "Акордно разпределение на работниците"


<
Разпределение на акордната работа в Stolcad Professional

Справедливо разплащане на производствените служители

Повишаване на ангажираността на служителите към изпълняваните задачи

Stolcad® Professional помага за увеличаване на количеството произведени конструкции без необходимостта от увеличаване на персонала или закупуване на ново оборудване. Модулът, посветен на парче разплащане на служителите, не само позволява справедливо изчисляване на възнагражденията, но също така води до повишаване на мотивацията и ангажираността в работата.Използвайки софтуера Stolcad® Professional за парче разплащане на служителите, ще спечелите динамичен и мотивиран екип от служители. Достатъчно е само да въведете система, която позволява на всеки от производствените оператори да се впише в собствения си потребителски акаунт. Разплащането, извършвано по този начин, винаги е справедливо, тъй като модулът позволява проверка на изпълнението на поставените производствени норми по отношение на конкретно лице. Освен това, ако служителят е наясно, че размерът на неговото възнаграждение зависи от количеството елементи, които е изработил – това е най-добрата мотивация за него да работи още по-ефективно.Освен това, можете лесно да контролирате отделните работни места по отношение на прекомерното или недостатъчно натоварване. Това се осъществява чрез сканирането на баркодове от производствените етикети от служителите. Благодарение на това, софтуерът регистрира колко задачи е изпълнил всеки човек, с точност до елемента.Справедливо разпределение на работниците

^