Модул "Транспорт"


<
Транспорт в Stolcad Professional

Намаляване на разходите за съхранение и доставка

Текущ контрол върху правилността на товаренето на прозорци

Съкращаване на времето за доставка на готовите изделия

Софтуерът Stolcad® Professional помага за подобряване на логистичните процеси. Представеният модул влияе върху ефективното планиране на производството директно за товарене.Софтуерът позволява организирането на производството чрез една от двете налични методи. Първият от тях предполага адаптиране на производството към транспортните възможности за конкретния ден, а вторият взема предвид вече произведените прозорци.
  • Планиране на транспортите преди започване на производството
    Този метод помага за минимизиране на количеството готови продукти, складирани в склада, като позволява изготвяне на транспортни списъци още преди започване на производството. Потребителят може да избере поръчките, които трябва да бъдат изпълнени и доставени на клиентите в определения срок, след което тези прозорци се предават за производство.
  • Подготовка на транспортите с произведени прозорци
    Вторият метод позволява изготвяне на транспортни списъци с вече произведените прозорци, които се намират в склада. Поръчките, съдържащи готови продукти, се добавят към общия транспорт, който след това лесно може да бъде разделен на по-малки партиди.
Софтуерът Stolcad® Professional помага за намаляване на разходите, свързани с транспорта и съхранението. Инструментът контролира нивото на натоварване на доставните автомобили чрез възможността за задаване на лимити относно теглото на транспортните единици – по този начин оптимално се използва капацитетът на наличните превозни средства.Софтуерът Stolcad® Professional също така позволява съкращаване на времето, необходимо за комплектоване на транспорта, което прави доставката на крайния продукт до клиента още по-бърза.Пример за организация на транспортаФункцията за текущ контрол върху правилността на товаренето на прозорци чрез автоматично четене на баркодове помага за бързото подготвяне на прозорците за извозване. С използването на транспортния модул, получавате увереност, че всички конструкции ще бъдат доставени на правилните получатели. Благодарение на това можете по всяко време да проверите дали всички позиции са взети от склада и дали са поставени в правилния транспорт.Описаните решения се допълват от функцията за комплектоване, която помага за допълване на транспортните единици с допълнителни елементи, необходими за монтаж.

^