<

Внедряване на Stolcad® Professional като комплексна програма за щори във фирма ALKAZAR - Проучване на случайОтносно фирма ALKAZAR

Фирма ALKAZAR работи в сектора на прозоречната и вратната индустрия повече от три десетилетия, от 1993 година. Първоначалният обхват на дейността на фирмата, а именно PVC прозорци, с течение на годините беше разширяван с дървени прозорци, външни ролетни щори и гаражни врати, до 2006 година, когато в офертата се появиха алуминиеви щори, които скоро станаха ключов продукт на фирмата. Високото качество на производство и професионалното обслужване на клиентите дадоха възможност за въвеждане на щорите на фирма ALKAZAR на пазари като Франция, Германия, Италия и Швейцария.

Софтуер за производител на щори

Фирма ALKAZAR търсеше комплексно софтуерно решение за щори, подпомагащо работата в такива основни области на дейност като: проектиране, производство, офериране и продажба на алуминиеви щори. Като се има предвид уникалността на своята марка, Управителният съвет взе решение да избере решенията на Stolcad® и да внедри софтуера Stolcad® Professional, който адаптирахме така, че да отговаря идеално на очакванията на производителя на щори.
„Най-важният аспект при внедряването на програмата е сътрудничеството със специалист, който „усеща“ спецификата на продукта, който внедрява.“
Tomasz Sosnowski
Президент на Управителния съвет на Alkazar Sp. z o.o.

Гаранция за технологична коректност

Системите за алуминиеви щори се характеризират със сложност както от гледна точка на разнообразието на компонентите, като профили на крила, пълнежи или оковки, така и от гледна точка на взаимозависимостта при избора на отделните варианти на тези компоненти. За да се осигури технологична съгласуваност, беше необходимо да се въведат в базата данни на програмата Stolcad® Professional всички зависимости, съгласно които се извършва изборът на отделните компоненти на щората. Нашите технолози конфигурираха технологичната база на алуминиевите рамки в програмата Stolcad® Professional
въз основа на предоставените системни каталози, както и на основа на разговори, знания и опит на технолозите на фирма ALKAZAR. Накрая беше настроена автоматизация за избор на конструктивни елементи в зависимост от избраните от проектиращия параметри; избор на оковки в зависимост от теглото; избор на фиксирани или подвижни пълнежи; съобщения за грешки; възможност за вмъкване на крила в празни рамки или „крило в крило“. По този начин конфигурираната база в Stolcad® Professional осигурява технологична коректност на проектираните щори.

Интуитивно проектиране на щори

Благодарение на по-рано описаните механизми за подпомагане на проектирането на алуминиеви щори, от проектиращия не се изисква подробни знания за избраните технологии. Това води до удобство, спестяване на време и възможност за избягване на проектни грешки. Програмата Stolcad® Professional позволява проектиране по два начина, независимо дали проектирате прозорци, врати или щори. Първият начин включва въвеждане на последователни конструктивни елементи в проектната област. Като се въвеждат рамки, оси на разделение, крила, попречки, пълнежи или оковки, програмата се грижи да не възникват конфликти между отделните елементи. По този начин проектираната конструкция може да бъде допълнително модифицирана, а окончателната проверка за коректност се извършва при калкулиране на стойностите на конструкцията.
Този метод на проектиране позволява създаването на сложни, индивидуални конструкции на щори. Вторият метод позволява значително ускоряване на процеса на проектиране чрез използване на предварително подготвени, повтаряеми модели на щори. За да добавите конструкция от модел, просто кликнете върху бутона „Четене от модел“ в главния прозорец на програмата, потвърдете модела в прозореца за избор на модели и въведете желаните размери, изберете параметрите и технологията в прозореца на конфигуратора на модели. Така вмъкнатата конструкция веднага е готова за оценка или за по-нататъшна редакция, например замяна на пълнежа или цвета. Потребителите на програмата Stolcad® Professional могат самостоятелно, по прост начин, да добавят, редактират и групират свои собствени модели на щори.

Незабавна оценка на щорите и гъвкаво офериране

Производителите на щори имат на разположение в програмата Stolcad® Professional два основни метода за изчисляване на цените на конструкциите, разширени с множество опции, които позволяват изчисляването на цените в съответствие с приетата ценова политика. Първият метод е материална оценка, базирана на единичните цени на съставните елементи на конструкцията, изчислени на метър или на бройка. Материалните разходи могат да бъдат модифицирани чрез отстъпки и доплати, процент на отпадъци, надценки на елемент или позиция, фиксирани разходи и труд.
Вторият метод използва ценови списъци и се основава на предварително определени ценови таблици в зависимост от размерите на щорите. Ценовите списъци могат да бъдат лесно модифицирани и преизчислени в Stolcad® Professional или импортирани от електронни таблици. Допълнително, след преизчисляването на позициите, в офертите могат да се прилагат системни отстъпки/надценки, отстъпки за клиенти, отстъпки на позиция, добавяне на други стоки и услуги. Особено предимство на Stolcad® Professional е възможността за бързо преизчисляване на позиции или цели оферти с няколко кликвания. Благодарение на това клиентите могат бързо да се запознаят с вариантите на офертата за своята поръчка на щори, различаващи се например по технология или цвят.

Оптимизация на производствените процеси на щори

Основните възможности на Stolcad® Professional в областта на подпомагането на производството на щори, като оптимизация на използването на материали, генериране на изпълнителна документация и списъци на материалите, заедно с поръчкови списъци за необходимите материали, напълно отговарят на нуждите на фирма ALKAZAR. Отделните служители получават необходимата информация, на базата на която знаят кои материали трябва да вземат от склада, как да ги подготвят чрез рязане, как да ги боядисат и след това как да ги сглобят, за да се получи готовата конструкция на щората.
Благодарение на внедрените решения потокът от информация между отдела за проектиране и производствения отдел е намален до необходимия минимум. Освен това осигуряването на гладък и предвидим производствен процес, програмата Stolcad® Professional в своята основна версия предоставя възможност за маркиране на поръчките със съответните състояния и статуси. Това позволява да се следи за текущо изпълняваните поръчки и да се мониторира степента на тяхното напредване.

Обобщение

Благодарение на внедряването на Stolcad® Professional, фирма ALKAZAR придоби инструмент, който улеснява нейната работа на всички етапи от създаването на щори: от проектирането, през оценката и оферирането, до производството. Така както служителите в офисите, така и на производствения под си вършат работата по-ефективно, а събирането на всичка информация в една програма осигурява гладък и гъвкав обмен на данни.

И с гордост разширяваме нашето предложение – този път с внедряването на програма за производство на щори – и продължаваме да се стремим да предоставяме услуги на най-високо ниво.
^