Модул "Производствен склад"


<
Производствен склад в Stolcad Professional
Нашата складова програма е създадена с мисълта за нуждите на производителите на прозорци, врати и щори, затова тя отговаря толкова добре на техните изисквания. Основата на нейната работа е базата данни, генерирана директно от софтуера Stolcad® Professional, което дава на производителя на столария увереност, че данните в двете програми са идентични. Такава функционалност също гарантира гладкия обмен на всичка необходима информация.Прозорци - врати - щори

Производственият склад на марката Stolcad® позволява мониторинг на запасите от материали както за производството на прозорци или врати, така и за производството на щори. Това дава възможност на потребителя на програмата да управлява комплексно всички необходими материали за производство от една програма.
Материали за прозорци, врати и щори

Складова документация

Складови документи
Stolcad® Professional, разширен с модул за производствен склад, позволява подготовката на пълна складова документация, включително такива отпечатъци като: WZ, PZ, RW или MM. Това помага за поддържане на подходяща организация на складовите запаси, както и на работата на отделните служители, занимаващи се с приемането или издаването на материали.

Произволен брой складове

Потребителят на програмата може да конфигурира производствения склад индивидуално според своите нужди. Това включва и възможността за създаване на произволен брой виртуални складове. Така производителите на столария могат да конфигурират складовата програма така, че инвентаризацията на запасите за производство на прозорци, врати или щори да бъде възможно най-лесна и бърза.
Произволен брой складове

Ефективна инвентаризация

Ефективно инвентаризиране
Систематичното извършване на инвентаризация е важно, тъй като помага да се избегнат несъответствия в предприятието между действителното състояние и това, отразено в счетоводната документация. Складовият модул предоставя на потребителите постоянен и бърз достъп до складовите наличности, което позволява на фирмата ефективно да проведе целия процес на инвентаризация.

Непрекъснатост на производството

Благодарение на това, че Stolcad® Professional и нашият производствен склад работят на обща база данни, в предприятието се осъществява гъвкав обмен на информация. Служителите могат лесно да контролират текущото потребление на материали или да сигнализират за нужда от липсващи суровини. Такова действие на програмите директно влияе върху поддържането на непрекъснатостта на производствените процеси.
Непрекъснатост на производството

Посвещение на нашата индустрия

Склад за профили за прозорци и щори
Нашата складова програма е специално създадена с оглед на нуждите на производителите на прозорци, врати и щори. Така тя придобива предимство в сравнение с ERP системите, които не винаги разполагат с функционалности, пълноценно адаптирани към спецификата на нашата индустрия. Това положително влияе на времето за внедряване на складовото решение.
^