Внедрявания

В този раздел ви представяме интересни проекти, изказвания, реализации и примерни анализи - резултати от сътрудничеството с нашите клиенти.


Внедряване на Stolcad® Professional като комплексна програма за щори във фирма ALKAZAR - Проучване на случай

Описание, представящо внедряването във фирма ALKAZAR на комплексната програма за щори - Stolcad® Professional. ИТ инструментът улеснява работата на всички етапи на създаване на щори: от проектирането, през оценката и оферирането, до производството.

Внедряване на модерна мрежа от търговски точки, оборудвани с програми Dealer Professional

Фирмата EUROCOLOR най-добре се описва с числа:
  • +500 доверени партньори в цяла Европа
  • +250 квалифицирани служители
  • +50 технологии на продукти
  • 25 години опит

Внедряване на Stolcad® Professional с контролери за управление на производствената линия и модули за автоматизация на производството във Фирма VIDOK - Примерен анализ

2022-09-02
Представяме дългогодишното си сътрудничество с Фирма VIDOK и разказваме за внедряването на Stolcad® Professional с контролери за ново поколение PVC производствена линия. Очертаваме фона на внедряването на решения за синхронизация на данни между програмата и машините, логистични модули и модули за управление на модерно безхартиено производство.

Внедряване на Stolcad® Professional за проектиране и производство на преградни стени

Проектирането на алуминиево-стъклени преградни стени поради своята сложност се извършва по малко различен начин в сравнение с чертането на типични прозорци или врати. Представяме описание на внедряването на софтуера Stolcad® Professional за нуждите на технологията на стъклени стени през 2021 година. Stolcad® Professional в своята нова версия позволява проектиране, оценка, предлагане и производство на цялостъклени преградни стени.

Внедряване на контролер в PVC обработващ център MULTIFAB 3000 във Фирма DELTA - Примерен анализ

2022-07-27
Проектът, който описваме, представлява внедряването на ключов контролер в PVC обработващия център MULTIFAB 3000 във Фирма PPHU DELTA през 2019 година. Освен това разказваме какво се реализира в момента, т.е. през юли 2022 година.

Внедряване на Stolcad® с интерфейс към ERP

2020-07-28
"При производството на фасадни прозорци, компанията FAKRO използва софтуера Stolcad®, който позволява проектирането на различни конструкции по интуитивен начин, като едновременно с това осигурява текуща проверка на технологичните възможности. Негово предимство е директната връзка с числово-управляемите машини, което значително влияе на оптимизацията на производствените процеси."
Janusz Komurkiewicz
Член на Управителния съвет на FAKRO

Ефектен проект на фирмата FAKRO - прозорецът „Полша“

2017-02-24
"Poland" window - final construction
Тазгодишното издание на изложението WinDoor-tech беше богато на много интересни визуализации. Една от тях можехте да видите на експозицията на щанда на фирмата FAKRO. Прозорецът „Полша“ е проект, който привлече вниманието на стотици посетители. Гордеем се с крайните резултати, тъй като този уникален прозорец беше реализиран с помощта на софтуера Stolcad® Professional.
^