<

Внедряване на Stolcad® Professional за проектиране и производство на преградни стени


Характеристика на преградните стени

Преградни стени с алуминиево-стъклена конструкция позволяват оригинално и функционално разделяне на пространството. Стъклените стени се предпочитат за оформление на офисни помещения, сгради с обществено предназначение или търговски галерии. Удобството за ползване се осигурява чрез монтираните врати, благодарение на които стените могат да свързват пространството по всякакъв начин. Цялостъклените преградни стени или тези, пълнени с мебелни плоскости, обикновено се адаптират по размер. Важни са също така и техните високи акустични параметри.
Стенна преграда визуализация

Относно проекта

В нашата фирма се грижим нашите IT решения да бъдат в съответствие с актуалните тенденции. Като имаме предвид факта, че все повече фирми от бранша на прозоречната и вратната дограма се специализират в производството на стъклени преградни стени, през 2021 година адаптирахме и внедрихме софтуера Stolcad® Professional за нуждите на тази технология.

Гаранция за технологична коректност

Основата за правилно проектирани стъклени стени е правилно конфигурираната технологична база. Благодарение на подходящата настройка, Stolcad® Professional автоматично ще избере елементите и ще изчисли тяхната дължина, а в случаите на широки конструкции ще оптимизира профилите като подготви списък с рязане.
По време на работа потребителят ще види указания как трябва да се подготви проектът на стената, за да бъде в съответствие с приетите стандарти. Важно е да се подчертае, че благодарение на подходящата конфигурация на базата данни, програмата автоматично ще провери технологичната коректност на проектираните конструкции.

Проектиране на алуминиево-стъклени стени

Проектирането на алуминиево-стъклени стени поради своята сложност се извършва по малко различен начин от чертането на типични прозорци или врати. Новите функции в Stolcad® Professional максимално опростяват този процес. Проектирането на стените е многоетапно. Отделните елементи на конструкцията се поставят на посветените слоеве: стени, каси и крила. Процесът на проектиране започва с определяне на размерите на цялата конструкция на стената и поставянето на подходящи раздели. Важно е да се отбележи, че Stolcad® Professional позволява графично разграничаване на всеки тип раздел чрез промяна на цвета и вида на линията (пунктир, точкова, непрекъсната).
След това на подходящите места на стената се поставят касите. По време на чертането незаменими са опции като завъртане на ъглите или смяна на профилите, а тяхното използване позволява, наред с другото, интегриране на касите до пълната височина на стените и поставянето на прозрачности. В Stolcad® Professional може да се запазят типични конструкции на стени в т.нар. схеми, т.е. библиотека от готови проекти. Независимо дали конструкцията се проектира от начало или се чете от схема, винаги може да бъде гъвкаво модифицирана. По всяко време могат да се променят размерите на отделните квартали или да се препроектира целият чертеж.
Стенна преграда и примерни ъглови връзки

Остъкляване на алуминиеви стени

След добавянето на профилни елементи, програмата позволява да се премине към избора на остъкляване. Този етап от проектирането заслужава специално внимание, тъй като стъклените пълнежи са основен компонент на конструкцията на стените. Stolcad® Professional улеснява композирането на стъклени панели и рамки между стъклата, което позволява динамичен избор на стъкло в зависимост от вътрешния, средния или външния слой. Алтернативно, може да се вмъкват и готови пакети с едно, две или три стъкла. Важно е да се отбележи, че програмата позволява присвояването на цветове на отделните стъкла, което улеснява различаването на типовете пълнежи и ускорява ежедневната работа в търговския отдел.
Въз основа на дебелината на стъкления пакет, Stolcad® Professional ще посочи подходящия допълнителен елемент, който отговаря на този пакет, например подходящия свързващ елемент (по-тесен или по-широк). Програмата автоматично ще избере и лайсните за стъкло. В случай на вертикални или хоризонтални раздели, възможно е ограничаване на броя на лайсните в ситуации на свързване на два стъклени пакета (H-тип уплътнение). За всеки от използваните стъклени пакети е възможно да се зададе максимална площ на приложение. Освен това, програмата позволява изключване на възможността за остъкляване на избрани пакети профили (стени, каси, крила), ако е необходимо.

Ценообразуване и предлагане на алуминиево-стъклени стени

Цената на разделителните стени се определя от множество фактори, включително размер, типове използвани елементи, услуги. Stolcad® Professional позволява на потребителите да извършват различни ценови конфигурации. Цените могат да бъдат задавани на елементите, в общата конфигурация, за конкретни клиенти, дори в индивидуални настройки за избрани позиции. Програмата също така позволява използването на ценоразписи, които се присвояват към конкретни схеми на конструкцията.
Потребителят разполага с множество опции за отстъпки, наценки и други ценови модификации. Това позволява бърза актуализация на цените спрямо променящите се пазарни условия. Независимо от избрания метод на оценка, програмата автоматизира процеса на подготовка на оферти в различни варианти. Stolcad® Professional също така позволява използването на индивидуални шаблони за оферти с индивидуално адаптиран външен вид.

Оптимизирано производство на стъклени преградни стени

Stolcad® Professional, базирайки на проверени изчислителни механизми, подпомага процеса на производство на алуминиево-стъклени преградни стени. По време на изпълнение на своите задачи, работниците в производствената зала се основават на техническата документация, изтеглена от програмата.
Допълнителна възможност е използването на склада за отпадъци, което позволява внедряването на икономии чрез по-добро използване на профилите. Stolcad® Professional улеснява потребителите в подготовката на поръчки за профили, обков и стъкло. Съответните документи се генерират автоматично след избиране на подходящата опция.

Обобщение

Stolcad® Professional в своята нова версия е комплексен инструмент за производители на алуминиево-стъклени преградни стени. Програмата подпомага ежедневната работа и позволява бързо проектиране, ценообразуване, предлагане и производство на преградни стени. В същото време осигурява технологична коректност на проектираните конструкции.
^