Модул "Онлайн комуникация с Dealer Professional"


<
  • Модули
  • Онлайн комуникация с Dealer Professional
Онлайн комуникация с Dealer Professional

Ключ към ефективното сътрудничество между производителя и търговските представители

Модулът „Онлайн комуникация с Dealer Professional“ трансформира начина на комуникация и сътрудничество в търговските мрежи. Благодарение на технологиите и дълбоката интеграция, той позволява ефективно управление на сложността на продажбените процеси и оптимизиране на потока от информация между централата и клоновете или партньорите по света.
Ефективна организация на търговските процеси

Кой ще се възползва от този модул?

Структурата на работа на търговските отдели в различните компании често варира. Част от нашите клиенти използват програмата Dealer Professional в собствените си офиси, изключително в рамките на вътрешните отдели за оферти. За тези потребители описаният модул ще донесе значителни ползи, въпреки че неговото прилагане не е задължително. От друга страна, много компании управляват разпределена търговска мрежа или си сътрудничат с търговски партньори по целия свят, където програмата Dealer Professional се инсталира извън главния офис.
За тази втора група клиенти, модулът „Онлайн комуникация с Dealer Professional“ е ключов. Той осигурява безпроблемна автоматизация на сътрудничеството и обмена на данни между системите на Stolcad® и Dealer, което значително улеснява управлението на бизнес процесите, свързани с продажбите. Благодарение на това решение, Stolcad® Professional предлага възможност за постоянен контакт с търговската мрежа, елиминирайки нуждата от по-малко ефективни методи на комуникация или физическо присъствие в отделните търговски точки.

Автоматизация на предаването на поръчки

Автоматизацията на потока от поръчки между Dealer и Stolcad® е ключова функционалност на модула, която значително намалява времето за предаване на важна информация, допринася за по-гладкото изпълнение на поръчките и увеличава общата оперативна ефективност. Въвеждането на това решение позволява непрекъснато наблюдение и управление на поръчките в реално време, което не само ускорява оперативните действия, но и позволява незабавно реагиране при всякакви нужди за корекции или промени.
Комуникацията между търговската точка и технологичния отдел често изисква няколко итерации, за да се адаптират проектите към технологичните възможности на фирмата. С въвеждането на модула този процес е оптимизиран: технолозите лесно могат да посочат необходимите промени, а търговците бързо да актуализират проектите в съответствие с договореностите с клиентите и тяхното окончателно одобрение. Това подобрение намалява времето за изпълнение на проектите, като същевременно увеличава удовлетвореността на клиентите благодарение на бързия отговор на техните индивидуални нужди.

Индивидуално адаптирани състояния

В рамките на въвеждането на модула в Stolcad® Professional предлагаме безплатна услуга за конфигуриране на индивидуални комуникационни състояния, т.е. етапи, през които минават поръчките на клиентите в процеса на покупка. Благодарение на това решение всеки етап от процеса на продажби и производство ще бъде точно дефиниран и строго адаптиран към Вашите специфични нужди. Този подход позволява пълния контрол и предвидимост на процеса от проектирането на продукта от търговеца в Dealer Professional до крайната доставка на поръчката на местоназначение. Най-важното е, че след програмирането на установените състояния, комуникацията между програмите ще протича според строго определена структура, адаптирана към Вашата специфика. Броят на състоянията, тяхното съдържание и цветът, в който се показват в програмата, са напълно конфигурируеми.
За избрани състояния в програмата може да се активират или деактивират избрани функционалности, като например редакция на проекта или цени. Към състоянията могат също така да бъдат присвоени избрани шаблони за печат, които са активни на даден етап от поръчката. Например, може да се определи, на какво състояние може да бъде отпечатана техническата документация или протоколът за приемане на поръчката.

По-долу представяме пример за индивидуален проект за реализация на състояния под формата на диаграма на процеси BPMN. Такъв примерен проект може да бъде имплементиран от нас в Stolcad® Professional. Дали проектът при Вас ще бъде по-разширен или значително по-опростен, ще уточним заедно след анализ на Вашите индивидуални нужди.
Примерна диаграма BPMN на процеса на продажба, възможна за внедряване в Stolcad Professional

Автоматизация на предаването на нови технологии

За производителите на прозорци, врати и щори постоянните актуализации в производствените технологии са ключови, за да се съобразяват с динамично променящия се пазар. Въвеждането на модула автоматично предава нови технологични данни на търговците, което е необходимо за запазване на конкурентоспособността. Благодарение на това фирмите могат бързо да адаптират своите продукти към актуалните тенденции и изисквания, което от своя страна увеличава тяхната привлекателност на пазара и позволява поддържането на висок стандарт на обслужване на клиентите.
В зависимост от приетата политика на фирмата и разработената структура на състоянията, можете да въвеждате технологични промени по гъвкав начин. Например, може да позволите приемането на поръчки от Dealer Professional, базирани на по-стара версия на технологията за период до две седмици, след което да изисквате от търговците актуализация на технологичните данни. Алтернативно, може да въведете изискване за използване на най-новата технология веднага след нейната актуализация, което гарантира, че всички поръчки се изпълняват съгласно последните договорености на Вашия отдел за развитие на продукти.

Автоматизация на предаването на нови условия за оценка

Stolcad® Professional предлага напреднал инструмент за управление на условията за оценка, който позволява точно адаптиране на цените на продуктите към специфичните нужди на всеки търговец и географска локация на търговските точки. Благодарение на този инструмент производителят може гъвкаво да определя, дали конкретни региони или избрани получатели ще подлежат на специална ценова политика, което се отразява на увеличаване на конкурентоспособността.
Модулът автоматизира предаването на индивидуални правомощия относно условията за оценка за отделните търговци, използващи Dealer Professional. Това увеличава ефективността на работата и позволява по-бързо реагиране на променящата се пазарна ситуация. Възможността за зависимост на цените от географската локация позволява оптимизиране на предлагането в зависимост от различията в покупателната сила и местните предпочитания на потребителите.

Автоматизация на предаването на нови програми Dealer

Програмата Dealer Professional, както и другите ни програми, развиваме регулярно. Актуализациите са ключови за осигуряване на съвместимост, поддържане на сигурността на данните и оперативната ефективност, както и за гарантиране на най-новата функционалност на системите.
Модулът „Онлайн комуникация с Dealer Professional“ автоматизира процеса на актуализация на софтуера у търговците, което гарантира, че всички работят с най-новия софтуер и че самият процес на внедряване на новите версии се извършва безпроблемно и в удобен за всички момент.

Обобщение на основните предимства на модула

  • Ключов инструмент за фирми, опериращи в множество локации: Незаменима подкрепа за фирми, които водят активна търговска дейност на различни места и разчитат на ефективна и безгрешна комуникация между филиалите.
  • Стандартизация на обмена на информация: Помагаме в разработването и конфигурирането в програмата на състояния, т.е. етапи, през които в процеса на покупка във Вашата специфика на работа минават поръчките на клиентите, което позволява намаляване на общите операционни разходи.
  • Повишаване на качеството на обслужване: Осигуряването на плавна комуникация в мрежата за директна дистрибуция пряко влияе върху подобряването на качеството на обслужване, което е ключово за поддържане на конкурентоспособността на пазара.
  • Укрепване на лоялността на търговските партньори: Благодарение на автоматичното обслужване с модерни IT инструменти се засилва връзката между производителя и партньора, което може да доведе до по-дългосрочно сътрудничество.
  • Автоматизацията на обмена на информация относно поръчките между програмите Stolcad® и Dealer ускорява тяхното изпълнение и гарантира точността, което директно влияе върху повишаването на удовлетвореността на клиентите.
  • Автоматизацията на актуализацията на технологичните данни в търговските точки позволява бърза адаптация на продаваните продукти към актуалните тенденции в технологията за производство на прозорци, врати или щори.
  • Автоматизацията на актуализацията на индивидуалните условия за оценка на отделните търговци усъвършенства ефективното реагиране на пазарните промени, позволявайки прилагането на различни цени и условия за продажба в зависимост от региона.
  • Автоматизацията на предаването и инсталацията на нови версии на програмите Dealer Professional подобрява сигурността на данните и увеличава оперативната ефективност при сътрудничеството с партньори.
***
Ако посочената информация е предизвикала Вашия интерес или имате въпроси относно този модул, моля свържете се с нашия екип. Попълването на по-долу формуляра ще ни позволи да разберем по-добре Вашите нужди, което ще улесни оптималното адаптиране на модула и максимализирането на ползите от неговото използване.
LINK: Контакт
^