Moduł "Dźwiękochłonność"


<
Dźwiękochłonność Stolcad Professional

Automatyczne obliczanie dźwiękochłonności konstrukcji

Możliwość umieszczania współczynnika Rw na wydrukach ofertowych, w treści deklaracji właściwości użytkowych i na etykietach na wyroby gotowe

Zastosowanie:Współczynnik Rw określający poziom dźwiękochłonności konstrukcji okiennej to jedna z podstawowych wartości, które powinny znajdować się na dokumentach deklaracji właściwości użytkowych oraz na etykietach wyrobów gotowych. Moduł „Dźwiękochłonność” pozwala na automatyczne wyliczenie współczynnika Rw.Sposób działania:Użytkownik ręcznie definiuje parametry, które zostały dodane do opisu szyby – dane te dostarczane są przez producenta szkła i znajdują się w jego specyfikacji technicznej. Na tej podstawie moduł automatycznie oblicza poziom dźwiękochłonności projektowanej konstrukcji okiennej.Prezentowana funkcjonalność bazuje na metodzie obliczeniowej i badawczej na podstawie normy PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Załącznik B. Moduł uwzględnia zmieniającą się podczas projektowania powierzchnię całkowitą okna. Tym samym, zależnie od zastosowanych przez użytkownika rozmiarów konstrukcji, wartość współczynnika Rw jest odpowiednio korygowana. Podgląd aktualnego wyniku pozwala na uzyskanie takich właściwości akustycznych, które w pełni usatysfakcjonują klienta.Uzyskaną wartość współczynnika Rw można wyeksportować bezpośrednio do sporządzanej deklaracji właściwości użytkowych, a także umieścić na etykiecie WG.Wchłonięty dźwięk przez profil PVC

^