Moduł "Paszport energetyczny"


<
Paszport energetyczny w programie StolcadBędąc gwarantem rzetelności produktu, certyfikat identyfikuje okna jako mniej lub bardziej energooszczędne. Jest on również warunkiem pozyskania Paszportu Energetycznego całego budynku – dokumentu obowiązującego na mocy europejskiego prawa budowlanego.Oprogramowanie Stolcad® Professional umożliwia przygotowywanie certyfikatu charakterystyki energetycznej bezpośrednio dla projektowanych konstrukcji. Zakres danych technologicznych, które są zamieszczane na paszporcie energetycznym, zależy od Państwa potrzeb. Mogą to być m.in. wodoszczelność, odporność na obciążenie wiatrem, zawartość substancji niebezpiecznych, właściwości akustyczne itp.Wygląd dokumentu można dostosować do indywidualnych preferencji również poprzez dodawanie elementów graficznych, np. własnego nagłówka oraz logo.Wydruk paszportu energetycznego
Korzyści z modułu:
  • możliwość wystawienia certyfikatu charakterystyki energetycznej dla wyprodukowanych konstrukcji,
  • indywidualny zakres danych technologicznych,
  • wygodne przygotowanie dokumentu,
  • dostosowanie wyglądu paszportu energetycznego do indywidualnych potrzeb.

Więcej w artykule: Trendy i nowości techniczne: Stolcad w świetle świadectw energetycznychPaszport Energetyczny w Stolcad®Więcej artykułów znajdą Państwo w Centrum Zasobów.segregator z ofertą


^