Moduł "Paszport energetyczny"


<
Paszport energetyczny w programie Stolcad

Wystawianie certyfikatu charakterystyki energetycznej dla wyprodukowanych konstrukcji

Wygodne przygotowanie dokumentu

Dostosowanie wyglądu paszportu energetycznego do indywidualnych potrzeb

Będąc gwarantem rzetelności produktu, certyfikat identyfikuje okna jako mniej lub bardziej energooszczędne. Jest on również warunkiem pozyskania Paszportu Energetycznego całego budynku – dokumentu obowiązującego na mocy europejskiego prawa budowlanego.Oprogramowanie Stolcad® Professional umożliwia przygotowywanie certyfikatu charakterystyki energetycznej bezpośrednio dla projektowanych konstrukcji. Zakres danych technologicznych, które są zamieszczane na paszporcie energetycznym, zależy od Państwa potrzeb.Wygląd dokumentu można dostosować do indywidualnych preferencji również poprzez dodawanie elementów graficznych, np. własnego nagłówka oraz logo.
Wydruk paszportu energetycznego

Więcej w artykule: Trendy i nowości techniczne: Stolcad w świetle świadectw energetycznych

Paszport Energetyczny w Stolcad®Więcej artykułów znajdą Państwo w Centrum Zasobów.
segregator z ofertą

^