Moduł "Deklaracja właściwości użytkowych"


<
  • Moduły
  • Deklaracja właściwości użytkowych
Moduł deklaracji właściwoci użytkowych w programie Stolcad

Drukowanie deklaracji właściwości użytkowych bezpośrednio ze Stolcad® Professional

Możliwość personalizacji wyglądu deklaracji

Profesjonalnie utworzony dokument, zgodny z aktualnie obowiązującymi dyrektywami unijnymi

Dnia 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, określające wymagany sposób znakowania wyrobów gotowych, zgodnych z wydaną dla nich europejską oceną techniczną. Podstawą prawną jest w tym przypadku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, w myśl którego każdy wyrób budowlany przeznaczony do sprzedaży musi posiadać indywidualną Deklarację Właściwości Użytkowych, dostarczoną odbiorcy w formie papierowej lub elektronicznej.

Zastosowanie:Deklaracja Właściwości Użytkowych to dokument sporządzany przez producenta, obejmujący właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk, zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Wyrób podlegający ocenie zgodności, a nie posiadający deklaracji nie może zostać oznaczony znakiem CE, a tym samym oddany do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.Prezentowany moduł umożliwia automatyczne wygenerowanie i wydruk deklaracji dla wszystkich konstrukcji zaprojektowanych w Stolcad® Professional. Został ponadto wyposażony w funkcję, pozwalającą na swobodne dostosowanie treści utworzonego dokumentu, w zależności od indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.Graficzny znak CE, jako świadectwo spełnionych wymagań stawianych przez Unię Europejską, powinien znajdować się na wszystkich wyrobach budowlanych przeznaczonych do handlu w krajach członkowskich. W przypadku okien umieszcza się go na dokumencie Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz na etykietach wyrobów gotowych. Opisywany moduł umożliwia dodanie plików graficznych: znaku CE, logo firmy, itd.Sposób działania:Integracja modułu „Deklaracja Właściwości Użytkowych” z systemem Stolcad® Professional dodaje do oprogramowania nową opcję, która maksymalnie upraszcza oraz przyspiesza przygotowanie wymaganego przez Unię Europejską dokumentu. Jego wzór został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie PE i Rady Nr 305/2011 oraz uzgodnienia przedstawicieli stolarki budowlanej, przez którą jest rekomendowany.Treść deklaracji utworzonej z wykorzystaniem modułu zawiera wszystkie wymagane przez ustawodawcę dane identyfikujące producenta, sprzedawcę, zamierzone zastosowanie wyrobu, właściwą dla niego normę zharmonizowaną, a także deklarowane właściwości użytkowe. Istnieje jednak możliwość dowolnej ich modyfikacji za pomocą intuicyjnego edytowania dokumentu. Pozwala to na dostosowanie go według preferencji każdej firmy.Natomiast zastosowanie w module inteligentnych komponentów sprawia, że wszystkie zmienne informacje zawarte w Deklaracji Właściwości Użytkowych mogą być pobierane bezpośrednio ze zlecenia. W tym celu wystarczy wprowadzić do szablonu właściwe komendy (makra) odpowiadające np. poszczególnym normom technicznym.

^