Moduł "Etykieta na wyrób gotowy"


<
Etykiety na wyrób gotowy w programie Stolcad

Indywidualne szablony etykiet

Generowanie etykiet w różnych wersjach językowych

Kolejność drukowania etykiet dostosowana do kolejności, z jaką konstrukcje schodzą z linii produkcyjnej

Etykiety na wyrób gotowy gromadzą w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje pozwalające na identyfikację produktu i odbiorcy.Oprogramowanie pomaga dostosować etykiety do Państwa indywidualnych potrzeb. Informacje, które mogą zawierać, można podzielić na pięć podstawowych grup: dane producenta, informacje dotyczące wydruku, dane wymagane przez Unię Europejską, informacje służące do identyfikacji produktu, dane odbiorcy.Stolcad® Professional umożliwia również skonfigurowanie etykiet w taki sposób, aby pod wymienionymi informacjami wyświetlał się odnośnik do elektronicznej wersji deklaracji właściwości użytkowych.Wydruk etykiet na wyroby gotowe odbywa się automatycznie. Ich kolejność jest ściśle dostosowana do kolejności, z jaką gotowe konstrukcje schodzą z linii produkcyjnej. Ponadto następujące po sobie wydruki mogą różnić się od siebie wersją językową, zależnie od kierunków docelowych produktów.

Etykiety na wyrób gotowy wygenerowane w programie Stolcad

^