Współczynniki obliczane Uw, Ro, Rw i Sw


<
  • Moduły
  • Współczynniki obliczane Uw, Ro, Rw i Sw
Stolcad® Professional oferuje zaawansowane możliwości automatycznego obliczania wartości kluczowych współczynników okien i drzwi takich jak Uw, Ro, Rw, i Sw. Dzięki temu, użytkownicy mogą łatwo umieścić te dane na wydrukach ofertowych, deklaracjach właściwości użytkowych, paszportach energetycznych, a także na etykietach gotowych wyrobów. Jedną z głównych zalet programu jest jego wysoka konfigurowalność, co pozwala na dostosowanie procesu obliczeniowego do specyfiki danego wyrobu, wymagań specyficznych dla regionu oraz obowiązujących przepisów prawnych. Dodatkową opcją konfigurowalną jest precyzja wyświetlania współczynników.Stolcad® Professional umożliwia rozbudowę o specjalistyczne moduły, które służą do wyliczania dodatkowych współczynników w zależności od potrzeb użytkownika. Wśród nich znajdują się:
Te moduły zapewniają użytkownikom kompleksowe narzędzia niezbędne do dokładnej analizy i prezentacji parametrów technicznych okien i drzwi, co jest nieocenione przy podejmowaniu decyzji o ich wyborze.


Moduł "Współczynnik przenikania ciepła Uw"

Ważny w ocenie termoizolacyjności okien i drzwi

Współczynnik przenikania ciepła Uw jest kluczowym wskaźnikiem termoizolacyjności wytwarzanych przez nas okien. Jest to wartość, która bezpośrednio wpływa na efektywność energetyczną konstrukcji - niższa wartość Uw oznacza lepsze właściwości izolacyjne. Nasze oprogramowanie, Stolcad® Professional, precyzyjnie oblicza ten współczynnik, korzystając z ustandaryzowanego wzoru oraz danych zdefiniowanych przez użytkownika.
Wyniki obliczeń współczynnika Uw dla okien i drzwi automatycznie znajdują swoje miejsce na przygotowywanych ofertach. Dla użytkowników posiadających dodatkowe moduły, wartości te mogą być również włączane do dokumentów takich jak deklaracje właściwości użytkowych, paszporty energetyczne, czy etykiety na wyroby gotowe. Moduł zapewnia nie tylko precyzyjne obliczenia, ale również umożliwia łatwe ich udostępnianie i prezentowanie, co stanowi kluczowy element naszej oferty dla branży okiennej.

Moduł "Współczynnik Ro"

Określa rezystancję cieplną okien bezpośrednio wpływającą na ich izolacyjność termiczną

Współczynnik Ro, znany również jako norma Ro okna, odnosi się do wskaźnika przenikania ciepła przez okna, który jest wyrażony w wartościach rezystancji cieplnej. Jest to miara zdolności materiału do opierania się przepływowi ciepła. Im wyższa wartość współczynnika Ro,
tym lepsza izolacyjność termiczna okna, co oznacza mniejsze straty ciepła z pomieszczenia do otoczenia. Normy dotyczące współczynnika Ro mogą różnić się w zależności od przepisów krajowych lub regionalnych i są istotne przy ocenie efektywności energetycznej budynków.

Moduł "Średni współczynnik Uw dla zlecenia"

Umożliwia ocenę termoizolacyjności na poziomie całego projektu

Średni współczynnik Uw dla zlecenia może być obliczany, gdy mamy do czynienia z dostawą różnych typów okien dla jednego projektu. W takim przypadku każde okno (lub grupa okien o tych samych parametrach) ma swój indywidualny współczynnik Uw. Średni współczynnik Uw dla całego zlecenia (projektu) jest obliczany jako ważona średnia tych indywidualnych wartości, gdzie wagami są powierzchnie poszczególnych okien. Informacja o obliczonym średnim współczynniku Uw jest następnie umieszczana w podsumowaniu oferty lub w innym ustalonym miejscu.
Współczynnik przenikania ciepła w konstrukcji okiennej

Moduł "Dźwiękochłonność Rw"

Istotny podczas oceny izolacyjności akustycznej

Rozszerzenie oferuje precyzyjne wyliczenie współczynnika Rw, który jest kluczowym wskaźnikiem określającym poziom dźwiękochłonności konstrukcji okiennej. Dzięki modułowi, mogą Państwo zapewnić klientom szczegółowe informacje na temat właściwości akustycznych projektowanych okien, umożliwiając im wybór produktu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom akustycznym. W tym procesie użytkownik programu najpierw wprowadza ręcznie dane dotyczące charakterystyk szyby, które są oparte na specyfikacjach technicznych dostarczonych przez producenta szkła. Następnie moduł automatycznie oblicza poziom dźwiękochłonności dla konstrukcji okiennych, biorąc pod uwagę zmieniające się rozmiary powierzchni okien w trakcie projektowania.
Dynamiczna korekta wartości współczynnika Rw, w zależności od rozmiarów konstrukcji wybranych przez użytkownika, gwarantuje osiągnięcie idealnych właściwości akustycznych, które w pełni zaspokoją oczekiwania klienta. Rezultat obliczeń współczynnika Rw jest automatycznie włączany do przygotowywanych ofert. Dla użytkowników z dodatkowymi modułami istnieje możliwość umieszczenia tych danych również na deklaracjach właściwości użytkowych lub etykietach na wyroby gotowe. Takie działanie znacząco ułatwia prezentację produktu, umożliwiając efektywne udostępnianie kluczowych informacji.

Moduł "Czynnik słoneczny Sw"

Odzwierciedla zdolność okna do przepuszczania energii słonecznej

Moduł ten pozwala na precyzyjne obliczenie wartości czynnika słonecznego Sw okien, również znanego jako współczynnik przepuszczalności światła słonecznego. Ten ważny parametr odzwierciedla zdolność okna do przepuszczania energii słonecznej do wnętrza budynku, co bezpośrednio wpływa na efektywność energetyczną budowli, jej naturalne oświetlenie, a także na komfort cieplny mieszkańców. Wartość Sw zależy od wielu czynników, w tym od parametrów termoizolacyjnych całej konstrukcji okiennej, czyli współczynnika Uw, jak i od izolacyjności samej szyby. Generalna zasada mówi, że im większa ilość ciepła słonecznego jest przepuszczana przez okno, tym wyższa jest wartość czynnika Sw.
Kluczowe znaczenie ma również kolor profili okiennych. Ciemniejsze profile szybciej nagrzewają się pod wpływem promieni słonecznych, co skutkuje większym transferem ciepła do wnętrza. Okna charakteryzujące się wysokim czynnikiem Sw mogą przyczynić się do redukcji kosztów ogrzewania w sezonie zimowym, poprzez wykorzystanie ciepła słonecznego. Jednak w okresie letnim mogą one również prowadzić do niechcianego wzrostu temperatury wewnątrz, co z kolei zwiększa potrzebę chłodzenia pomieszczeń. Dlatego tak ważne jest, aby dobór wartości czynnika Sw był ściśle dostosowany do klimatu regionu, w którym znajduje się budynek, oraz do jego orientacji względem stron świata.
^