Moduł "Współczynnik przenikania ciepła"


<
  • Moduły
  • Współczynnik przenikania ciepła - Uw
Współczynnik przenikania ciepła w programie StolcadWartość współczynnika przenikania ciepła Uw określa poziom termoizolacyjności produkowanych okien. Im wartość jest niższa, tym lepsze parametry posiada konstrukcja. Oprogramowanie Stolcad® Professional oblicza ją na podstawie zdefiniowanych danych w oparciu o ustandaryzowany wzór. Współczynnik ten jest jedną z kilku wartości, które muszą znajdować się na oznakowaniu wyrobu gotowego, oraz na wydruku deklaracji właściwości użytkowych i paszportu energetycznego.Korzyści z modułu:
  • automatyczne obliczanie wartości współczynnika przenikania ciepła,
  • możliwość umieszczania wartości współczynnika Uw na wydrukach ofertowych, w treści deklaracji właściwości użytkowych oraz paszportu energetycznego, a także na etykietach na wyroby gotowe.
Współczynnik przenikania ciepła w konstrukcji okiennej

^