Moduł "Współczynnik przenikania ciepła"


<
  • Moduły
  • Współczynnik przenikania ciepła Uw
Współczynnik przenikania ciepła w programie Stolcad

Automatyczne obliczanie wartości współczynnika przenikania ciepła

Możliwość umieszczania wartości Uw na wydrukach ofertowych, deklaracjach właściwości użytkowych, paszportach energetycznych, a także etykietach na wyroby gotowe

Wartość współczynnika przenikania ciepła Uw określa poziom termoizolacyjności produkowanych okien. Im wartość jest niższa, tym lepsze parametry posiada konstrukcja. Oprogramowanie Stolcad® Professional oblicza ją na podstawie zdefiniowanych danych w oparciu o ustandaryzowany wzór. Współczynnik ten jest jedną z kilku wartości, które muszą znajdować się na oznakowaniu wyrobu gotowego, oraz na wydruku deklaracji właściwości użytkowych i paszportu energetycznego.Współczynnik przenikania ciepła w konstrukcji okiennej

^