<
Flaga Ukrainy

Firma РЕНОПЛАСТ

List referencyjny

Referencja od Firmy РЕНОПЛАСТReferencja od Firmy 2Tłumaczenie listu referencyjnego

Nasza firma, która obecnie działa na rynku pod marką «Вікна Волині», współpracuje z firmą Sadowski Software od samego początku swojego istnienia, czyli od 1996 roku.
Przez 16 lat współpracy rozwijaliśmy się wraz z programem Stolcad.
Już przy zapoznawaniu się z pierwszymi wersjami programu było jasne, że jego twórcy postawili sobie za cel stworzenie prostego w użyciu, ale jednocześnie potężnego, uniwersalnego i w pełni funkcjonalnego produktu do produkcji i biznesu okiennego. Uważamy, że ten cel został osiągnięty.
Obecnie korzystamy z następujących głównych zalet tego programu:
1. Szybkie projektowanie konstrukcji o różnym stopniu skomplikowania.
2. Przetwarzanie baz danych zamówień i klientów.
3. Minimalizacja odpadów dzięki efektywnemu mechanizmowi optymalizacji.
4. Tworzenie paczek produkcyjnych zamówień dla lepszej optymalizacji.
5. Indywidualne podejście do naszego procesu produkcyjnego.
6. Połączenie programu z automatyczną linią cięcia.
7. Wymiana danych z programem księgowym (w naszym przypadku jest to 1C).
8. Tworzenie i drukowanie etykiet.
9. Wymiana plików z dealerami online.
10. Możliwość szybkiej adaptacji programu do dowolnego systemu profili i okuć. To tylko krótka lista możliwości programu.
Dzięki temu udało nam się kilkukrotnie zredukować wszystkie nasze zasoby materialne i ludzkie, poprawić komunikację między działami przedsiębiorstw, a także być krok przed konkurencją, która nie posiada podobnego oprogramowania.
Twórca, Pan Andrzej Sadowski oraz jego zespół specjalistów, szybko reagują na potrzeby rynku w ogóle, a naszego przedsiębiorstwa w szczególności. Zadania, które przed nimi stawialiśmy i stawiamy, są realizowane szybko i jakościowo.
Z pełnym przekonaniem możemy polecić program Stolcad wszystkim, którzy chcą prowadzić efektywny, udany i konkurencyjny biznes okienny.
DyrektorРЕНОПЛАСТГерук Сергій^