<

Dealer Professional

Dealer Professional to klasyczne, niezawodne rozwiązanie obdarzone zaufaniem przez liczne grono przedsiębiorców na przestrzeni wielu lat. Działając na podstawie danych technologicznych przesyłanych z systemu Stolcad® Professional, program umożliwia projektowanie, wycenę oraz ofertowanie konstrukcji okienno-drzwiowych. Tym samym daje możliwość rozwoju sieci punktów handlowych a także usprawnienia współpracy pośredników sprzedaży z producentem.Program Dealer Professional:

  • Stwarza wygodną platformę do bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy pośrednikami handlowymi a producentem.
  • Pozwala producentowi na kontrolowanie pracy handlowców oraz rozliczanie ich z jej efektów.
  • Umożliwia handlowcom projektowanie okien i drzwi w dowolnych kształtach i kolorach, dzięki czemu...
  • ...producent otrzymuje gotowy projekt – nie musi tworzyć go od podstaw bazując na notatkach pośrednika sprzedaży.
  • Dysponuje dużymi możliwościami technologicznymi, jednak przy odpowiednio skonfigurowanej bazie, jego obsługa nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy.
  • Nie wymaga korzystania z innych programów, np. klienta poczty – wszystkie informacje wysyłane są bezpośrednio do Stolcad® Professional.
  • Ułatwia tworzenie własnej bazy klientów oraz zarządzanie nią.
  • Jest dostępny w wielu wersjach językowych.

Zaawansowane projektowanie

Dealer Professional umożliwia projektowanie okien i drzwi w dowolnych kształtach oraz kolorach, zgodnie z zakresem możliwości produkcyjnych udostępnionych przez producenta. Ponadto, możliwość zapisywania projektów do schematów przyczynia się do znacznego skrócenia czasu pracy. Utworzone w ten sposób rysunki mogą być wielokrotnie wykorzystywane, stanowiąc bazę do tworzenia wielu podobnych zleceń, różniących się np. tylko jednym parametrem.
Dealer Professional - Zaawansowane projektowanie

Wycena i ofertowanie

Wycena w programie Dealer Professional może przebiegać w trzech wariantach: materiałowym, cennikowym lub kwaterowym. Wartości umieszczane na utworzonej przez handlowca ofercie mogą być wzbogacone o jego własne narzuty zależne od systemu wyceny a także od cen usług związanych z montażem. Zakres zmian, jakich może dokonywać handlowiec, jest ściśle określony przez producenta.
Podczas tworzenia oferty można zaoszczędzić czas, skracając proces jej tworzenia do minimum. Ułatwia to funkcja dodawania dowolnej ilości tekstów wzorcowych, które z łatwością można umieścić na ofercie. Ponadto, użytkownik programu Dealer Professional ma możliwość poszerzenia oferty o własne towary wraz z przypisaną im przez siebie ceną.

Rozbudowane sieci handlowe

Odpowiedni sposób zarządzania rozbudowaną siecią punktów handlowych przekłada się na pełne wykorzystanie potencjału firmy oraz jej wymierny sukces. Wyposażenie punktów handlowych w program Dealer Professional pomaga w optymalnym zorganizowaniu pracy, a także w szybkim i bezproblemowym komunikowaniu się z partnerami handlowymi,
bez względu na dzielącą ich odległość geograficzną. Płynny przepływ informacji pomiędzy oprogramowaniem Stolcad® Professional a programami handlowymi umożliwia zarówno producentowi jak i pośrednikom sprzedaży sprawny kontakt na wszystkich etapach realizowania transakcji.

Komunikacja pośrednika z producentem

Dzięki wykorzystaniu komunikacji internetowej, program Dealer Professional umożliwia płynny przepływ informacji na wszystkich etapach procesu sprzedaży. Jak to wygląda w praktyce? Producent eksportuje na serwer wymiany danych wyselekcjonowane dane technologiczne w odpowiedniej wersji językowej oraz uprawnienia zawierające indywidualne stawki rabatów i dopłat.
Program Dealer Professional automatycznie pobiera te dane, a jego użytkownik tworzy zlecenia na bazie określonych przez producenta parametrów. Gdy zlecenie jest gotowe, pozostawia je na serwerze wymiany danych. Analogicznie, po dokonaniu weryfikacji producent zostawia odpowiednią informację zwrotną, np. potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Wówczas użytkownik programu Dealer Professional może rozpocząć realizację kolejnych etapów sprzedaży.
Schemat współpracy między programami Stolcad i Dealer

Obopólne korzyści

Ponieważ praca programu oparta jest o dane technologiczne z systemu Stolcad® Professional, wynikają z tego obopólne korzyści – i dla producenta i dla handlowca. Producent ma zawsze pewność, że konstrukcje oferowane przez pośredników sprzedaży zbudowane są wyłącznie z takich elementów (m.in. szkła, okuć oraz profili), które są przez niego stosowane. Jest to możliwe dzięki funkcji kontroli nad dostępnością poszczególnych elementów – jeśli producent nie chce, by część z nich była używana,
może po prostu wyłączyć ich widoczność w programie handlowym. Pośrednik sprzedaży zaś zyskuje gwarancję poprawności użytkowanej technologii, a tym samym możliwość zaprojektowania konstrukcji, którą cechuje nie tylko atrakcyjność wizualna, lecz również technologiczna poprawność. Ponadto, wykorzystanie jednolitego oprogramowania do współpracy z producentem ułatwia obustronną komunikację, dzięki czemu zapewnia większy komfort pracy.
^