Indywidualny interfejs do systemu ERP


<
  • Indywidualny interfejs do systemu ERP
Indywidualny interfejs pomiędzy Stolcad a ERP
Wielu producentów stolarki okienno-drzwiowej wykorzystuje do codziennej pracy dwa niezależne od siebie programy: Stolcad® Professional, którego zadaniem jest obsługa czynności związanych z wytwarzaniem i ofertowaniem konstrukcji oraz system klasy ERP, aby móc szczegółowo monitorować stan magazynowy i finansowy przedsiębiorstwa. Wobec tego, że są to dwa odrębne narzędzia, nie posiadają one wspólnej bazy danych, co może powodować rozbieżności pomiędzy informacjami w każdym z nich. Idealnym sposobem na rozwiązanie tego wyzwania jest implementacja indywidualnie dostosowanego interfejsu pomiędzy programem produkcyjnym a programem magazynowo-księgowym.Na początku prac nad łącznikiem należy ustalić kilka podstawowych aspektów, do których zalicza się m.in.:Przekazywane dane pomiędzy Stolcad a ERP

dane, które mają być przekazywane pomiędzy programami

Kierunkowość komunikacji

kierunkowość komunikacji (jedno- lub dwustronna)

Format przekazywanych danych

format przekazywanych danych

Operacje wywołujące wymianę danych

kiedy i jakie operacje mają powodować wymianę danych

Jako przekazywanie danych pomiędzy programami należy rozumieć to, że producent stolarki określa, jakie informacje z zakresu zleceń, cen, czy danych odbiorców chciałby automatycznie przekazywać.

W przypadku formatu przekazywania danych istotne jest dobranie takiej metody, która będzie w optymalny sposób transportować informacje pomiędzy programami. Do najpopularniejszych wyborów należy wykorzystanie języka SQL lub wybór tradycyjnej formy plikowej, m.in.: XML lub TXT.
Czynnik, który został nazwany kierunkowością komunikacji, decyduje o tym, jak ma przebiegać wymiana danych (jedno- czy dwustronnie oraz ile obiegów informacji ma być realizowanych).

Duży wpływ na pracę nad interfejsem ma również wyznaczenie momentów lub konkretnych czynności, które mają powodować wymianę danych, np. ręcznie poprzez kliknięcie konkretnego przycisku w programie lub automatycznie po zmianie ustalonego stanu lub statusu.Poszczególne etapy wdrożenia interfejsu pomiędzy programami

Wdrożenie łącznika pomiędzy Stolcad® Professional a systemem klasy ERP można przedstawić w poszczególnych etapach:

I. Ustalenie przez producenta stolarki celu, jaki chciałby osiągnąć poprzez wdrożenie interfejsu - to firma produkcyjna określa, jak taki łącznik miałby pracować, jakie dane przekazywać, czy informacje miałyby być przekazywane tylko z programu produkcyjnego do ERP, czy może komunikacja miałaby być obustronna itp.

II. Spotkanie trójstronne (producent stolarki, przedstawiciel firmy ERP oraz przedstawiciel Sadowski Software) - ten etap ma umożliwić szczegółowe omówienie potrzeb użytkownika wraz z jednoczesnym porównaniem możliwości programów.

III. Spotkanie dwustronne (przedstawiciel firmy ERP oraz przedstawiciel Sadowski Software) - jest to spotkanie typowo techniczne, gdzie zarówno my, jak i pracownicy z firmy reprezentującej dany program magazynowo-księgowy staramy się opracować jak najlepsze rozwiązanie, aby dopasować się do potrzeb producenta stolarki.
IV. Przygotowanie interfejsu - podczas tego etapu nasi technicy oraz przedstawiciele systemu ERP opracowują łącznik zgodny z wcześniejszymi ustaleniami. Pod koniec prac informatycznych przekazujemy klientowi wstępne rozwiązanie.

V. Testy wstępnego interfejsu - ten krok pozwala użytkownikowi sprawdzić, czy wykonana przez nas praca realizuje zadania w taki sposób, jaki oczekuje. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości klient może wskazać aspekty do korekty, które następnie są wykonywane odpowiednio przez nas lub przedstawicieli systemu ERP.

VI. Przekazanie finalnego interfejsu producentowi stolarki - jest to ostatni etap wdrożenia łącznika. Od tego momentu Stolcad® Professional oraz program magazynowo-księgowy przekazują sobie automatycznie informacje według indywidualnych potrzeb użytkownika.

^