Moduł "Podgląd na produkcji"


<
Podgląd na produkcji w Stolcad Professional

Wdrożenie oszczędnej i ekologicznej produkcji „bezpapierowej”

Dostęp do listy elementów przystosowanej do danego stanowiska

Czytelne zasygnalizowanie konieczności użycia elementów niestandardowych

Komunikacja pomiędzy biurem i halą produkcyjną w czasie rzeczywistym

Optymalne wykorzystanie potencjału zespołu pracowniczego

Stolcad® Professional umożliwi Państwu wzrost produktywności kadry na wszystkich etapach produkcji. Zastosowanie oprogramowania przyczynia się do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa przy równoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości produktów.Dane rejestrowane przez system na podstawie odczytów z kodów kreskowych są wyświetlane na terminalach i spersonalizowane pod konkretne stanowiska pracy. Jednocześnie do oprogramowania trafia informacja o postępie produkcji każdego zlecenia, wraz z nazwiskiem pracownika obecnego na wskazanym stanowisku. Zastosowanie takiego rozwiązania przyczynia się nie tylko do znacznego usprawnienia pracy, lecz również do wprowadzenia ekologicznej produkcji „bezpapierowej” poprzez ograniczenie wydruków do minimum.Zaopatrzenie hali produkcyjnej w monitory zapewnia operatorom łatwy dostęp do indywidualnej listy elementów potrzebnych na poszczególnych stanowiskach. Oprogramowanie wyświetla również rysunek będący wizualizacją gotowego okna. Grafika pomaga w czytelnym zasygnalizowaniu konieczności użycia niestandardowych elementów wykorzystywanych na danym stanowisku. Dzięki takim ułatwieniom, pracownik może wykonywać swoje zadania jeszcze sprawniej.Oprócz listy typowych i nietypowych elementów, jakie powinien zamontować pracownik na swoim stanowisku, na terminalach wyświetlane mogą być również ewentualne uwagi lub komentarze od kierownika produkcji – moduł ułatwia bowiem komunikację pomiędzy halą a biurem.Zastosowanie:Elementy wyświetlane na terminalach różnią się od siebie w zależności od tego, na jakim stanowisku pracy dokonano odczytu kodu kreskowego. Widoczne poniżej grafiki prezentują przykładowe dane pochodzące z jednej etykiety, zeskanowanej na dwóch różnych stanowiskach:Jak można zauważyć, oprogramowanie umożliwia kolorystyczne rozróżnienie pozycji wyświetlanych w liście. Dzięki temu konieczność użycia niestandardowych lub rzadziej używanych elementów na danym stanowisku zostanie wyraźnie zaznaczona na monitorze i będzie szybko dostrzeżona przez pracownika.Podgląd na produkcji - wizualizacja modułu

Więcej w artykule: Scentralizowane zarządzanie produkcją

Implementacja scentralizowanego zarządzania produkcją stolarki otworowej wykorzystującej oprogramowanie Stolcad® Professional pozwala na pełną kontrolę pracy oraz przepływu materiałów przez wszystkie etapy produkcyjno-magazynowe.Więcej artykułów znajdą Państwo w Centrum Zasobów.
Skanowanie kodu kreskowego z profilu ramy


^