<
Flaga Polski

Firma PLASTIXAL

List referencyjny

Referencja od Firmy PLASTIXALReferencja od Firmy 2Transkrypcja listu referencyjnego

LIST REFERENCYJNY
Firma Plastixal Kołakowski Mariusz od 2006 roku, czyli od początku działalności jest użytkownikiem oprogramowania Stolcad.
Pracując na wcześniejszych wersjach programu, począwszy od wersji 11 poprzez 12, aż do aktualnej, czyli Stolcad Professional, widzimy rozwój oprogramowania, co bardzo nas cieszy i ułatwia pracę naszym klientom, handlowcom i technologom.
Oprogramowanie rozwija się wraz z nowymi wymogami stawianymi producentom, oraz przez producentów stolarki otworowej.
Doświadczenie zespołu Pana Andrzeja bardzo ułatwia współpracę, zaś aktualizacje i unowocześnianie programu sprawiają ,że jest cennym narzędziem pracy producentów okien.
Czytelne oprogramowanie, otwarte możliwości tworzenia baz profilowych i okuciowych, tworzy go narzędziem uniwersalnym.
Program „Dealer” dla początkujących handlowców jest bardzo czytelny, natomiast „Stolcad Professional” zrozumiały i przejrzysty dla technologów, zaś dla użytkowników zaawansowanych daje duże możliwości rozbudowy baz technologicznych.
Możliwość rozbudowy oprogramowania o dodatkowe moduły dały nam możliwość pełnej obsługi sprzedażowo produkcyjnej. Dodając do tego integrację z liniami produkcyjnymi znacznie przyspieszyło realizację zamówień.
Moduł Planer umożliwił zaplanowanie i śledzenie bieżącej produkcji oraz wdrożenie produkcji bezpapierowej. Dzięki niemu praca stała się przyjemniejsza i bardziej ekologiczna.
Połączenie programu STOLCAD PROFESSIONAL z systemem ERP, pozwoliło na pełne zarządzanie gospodarką materiałową, magazynem i zapasami.
Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję firmę Sadowski Software Sp. z o.o. oraz, życzę kolejnych sukcesów.
Właściciel
PLASTIXAL
Mariusz Kołakowski^