<

Внедряване на контролер за PVC обработващ център MULTIFAB 3000 във Фирма DELTA - Примерен анализ2022-07-27

Относно фирма DELTA

Фирмата PPHU DELTA от Аугустов съществува от 1991 година и е производител на висококачествени PVC прозорци и врати. Производството на PVC дограма се извършва на няколко модерни производствени линии с дневен капацитет за производство на стотици прозорци и врати. Фирма PPHU DELTA произвежда не само за пазара в Полша, но и изнася за изискващия германски пазар, както и за други страни от Европейския съюз.

Относно проекта

Проектът, който описваме по-долу, представлява внедряването през 2019 година на ключов контролер за PVC обработващия център MULTIFAB 3000 във Фирма PPHU DELTA. Ще бъде очертана и основата на нашето повече от 20-годишно сътрудничество, внедряването през същата година на безхартиено производство, производствен склад Stolcad® и контролери за останалите машини като пили и заваръчни апарати.

Новата – стара програма Stolcad®

Фирма PPHU DELTA познава програмата Stolcad® от нейната историческа версия 9.0, последователно актуализирайки програмата и работейки с все по-нови функционалности, развивайки се заедно с нас. С разширяването на машиностроителния парк извършихме инсталация на Stolcad® Professional в най-новата му версия. Проектът беше широкообхватен и включваше също така внедряването на производствен склад Stolcad® за ефективно управление на складовата икономика, както и разширения на програмата за подобряване на оферирането.
Важен елемент беше активирането на дистанционно управление на производството, така че управляващият производството мениджър да може по всяко време да провери текущия етап на изпълнение на всяка поръчка и незабавно да реагира при забелязани каквито и да било несъответствия. За тази цел отделните производствени позиции бяха оборудвани с терминали със специално разработеното приложение Stolcad®, което показва информация за елементите, които трябва да бъдат монтирани в производствения процес на тази позиция.

Описание на контролера за PVC обработващ център

Според предпоставката контролерът за MULTIFAB 3000 трябваше да поддържа множество технологии на Profine. Планирано беше използването на пълния спектър от възможности на машината и управлението чрез контролера на голям брой различни операции, извършвани от центъра. Това включваше вътрешни отводнения (рама/крило) + отвори за дръжката,
отводнения в стълба, пробиване на отвори за армировки за монтаж, фрезоване на отвори за механични свързващи елементи на стълба, прикрепяне на укрепващия профил, вътрешни отводнения (рама/крило), отвори за дръжката в укреплението, маркиране на пантата в рамката + отвори за дръжката, фрезоване на канал за бравата на обкова в крилото на вратата + брава в крилото на вратата.

Как протече внедряването?

Най-важният елемент при внедряването на контролера на машината беше проверката на извършените в програмата машинни операции спрямо реално прочетеното състояние на операциите, кодирани в машината. Верифицирани бяха данни за позиционирането на заключващи устройства, дръжки, панти и други елементи на обкова. По време на внедряването на място бяха въвеждани необходимите допълнения и корекции. След това беше изготвен тестов асиметричен прозорец и беше измерена неговата коректност.
Също така беше усъвършенстван видът на производствената етикета, както и необходимостта от поставяне на втори баркод заради използваната пила. Поради сложността на целия проект, той беше разделен на ефективно внедрявани последователни етапи. Важно е да се подчертае, че Stolcad® Professional, контролерът и модулите бяха внедрени за само около четири месеца.

Обобщение

Контролът беше изпълнен ефективно и в съответствие с приетите предположения. В Stolcad® Professional бяха програмирани всички предвидени обработки заедно с присвоените им номера на инструментите от машината. Програмата беше разширена също с допълнителни модули, подобряващи търговията и производството.
"Работя с фирмата на г-н Анджей Садовски 22 години.
Фирмата е сериозна и достойна за доверие. Препоръчвам."
Andrzej Siedlecki
Собственик на PPHU Delta

Какво следва през 2022 година?

Фирма PPHU DELTA продължава да се развива много динамично. В момента, т.е. през юли 2022 година, въвеждаме новата технология GEALAN S8000 в контролера за центъра за обработка на PVC MULTIFAB 3000. Стартирането на новия проект е планирано в рамките на месец от неговото начало.
^