<

Внедряване на Stolcad® Professional с управляващи програми за управление на производствената линия и модули за автоматизация на производството във фирма VIDOK - Изследване на случайОтносно фирма VIDOK

Фирма VIDOK е реномиран полски производител на прозорци и врати от дърво, PVC и алуминий. През годините на дейност, предприятието се разви от малък офис до известен производител, продаващ своите продукти по целия свят. Фирмата непрекъснато усъвършенства своите продукти и повишава конкурентоспособността си. В производствения процес използва все по-нови технологии, които допринасят за иновативността на произведената дограма.

Програма Stolcad® във фирма VIDOK

Фирма VIDOK произвежда и предлага своите продукти с използването на софтуера Stolcad® вече повече от 20 години. Тя също така е един от най-старите потребители на Stolcad® Professional, като от 2014 година насам работи всяка година с все по-съвременна версия на програмата. Фирма VIDOK не се ограничава само до стандарта, но използва широка гама от допълнителни модули към програмата, множество управляващи програми, както и индивидуално написани разширения и интерфейси.

Производствена линия PVC от ново поколение

Фирма VIDOK притежава модерни производствени линии PVC, напълно управлявани от софтуера Stolcad® Professional. Разширената производствена линия включва комплект машини: режещи центрове, обработващи центрове за PVC и стомана, множество четириглавестни сваръчно-почистващи линии, пили за лайсни около стъклото и много други машини. Изпълнените от нас управляващи програми, както и модулът Stolcad® Professional за рязане и обработка на PVC профили, обхващат пълния комплект машини. В този проект режещият център, свързан с обработващия център, извършва операции върху рамки, крила и фиксирани стълбове. Обхватът на изпълнените операции в зависимост от типа профили включва множество различни операции за маркиране, пробиване и фрезоване за окови на прозорци и врати, дренаж и вентилация, проветриватели, различни свързващи елементи за стълбове, маркиране под тапи.
Центърът за обработка на стомана извършва операции върху PVC профили, в които вече е вмъкната стомана. Съвременните заваръчни линии, които не изискват почистване на ъглите, по принцип могат да извършват заваряване както на рамки, така и на крила. Важно в този проект беше не само самото управление на машините, но и извършването му по такъв начин, че линията като цяло да бъде максимално ефективна. Това изискваше съвместен анализ на всеки детайл на обработката на отделните машини в зависимост от вида на продукта и технологията, в която трябва да бъдат изработени. Оттук произтичаха въведените в Stolcad® Professional оригинални софтуерни решения, посветени на спецификата на работата на фирма VIDOK. Те изискваха автоматично разделяне на изпълнението на компонентите на готовите продукти и тяхното оптимално разпределение в производствения хал. По-долу описваме някои от тях.

Синхронизация на данни между програмата и машините

Синхронизацията на данните, предавани на отделните машини, е необходима за съгласувано функциониране на цялата линия. В тази връзка, Stolcad® Professional организира реда на всички елементи с баркодове. От страна на технолога е достъпна функционалността за автоматично разделяне на избрани поръчки от производството за деня на производствени пакети и тяхното предаване наведнъж на всички машини. Комплектът от логистични модули позволява, наред с другото, планирането на производителността на отделните производствени линии в бройки прозорци.
Може да се определят критерии за предаването на прозорците на отделните линии. Например, формови прозорци на линия за нестандартно производство, извънгабаритни прозорци също на линия за нестандартно производство, останалите прозорци на линия за стандартно производство. След това програмата разделя поръчките на отделните линии за всеки работен ден, като едновременно информира колко е свободната производствена мощност за всяка линия за даден ден. Операторът по всяко време може бързо да премести прозорците между линиите и дните. Благодарение на това не е необходимо ръчно да се разделят големите поръчки.

Разделяне на поръчките въз основа на наличните колички

Автоматичното разделяне на производствените пакети поради количките е необходимо за поддържане на плавността на производството. Това се основава на факта, че контролерът автоматично разделя дневната производствена партида на пакети в зависимост от размера на количките. Например, ако на количка могат да се поберат профили за 20 заварки и е заделена една количка за рамки и две колички за крила, то цялото дневно производство автоматично ще бъде разделено на пакети не повече от 20 рамки и не повече от 40 крила в един пакет по такъв начин, че един пакет винаги ще съдържа пълни комплекти прозорци. Използването на този модул позволява ефективно използване на количките за нарязани профили и намаляване на времето за подготовка на производството от служителите в офиса.

Модерно безхартиено производство

Модулът Stolcad® Professional за наблюдение на производството позволява показването на информация за работниците в халата за това, кои елементи трябва да бъдат монтирани на определено работно място, както и дистанционно наблюдение на изпълнените етапи. Например, след сканиране на крилото на работното място за оковаване на крила ще се покаже информация за това, каква брава, разпорка и удължител трябва да бъдат монтирани на даденото крило. Ако на крилото от примера трябва да бъде монтирана панта до 130 кг, ще се появи такава информация. Друг пример - на работното място за остъкляване след сканиране на етикета на прозореца ще се появи информация за това, какви стъкла и лайсни трябва да бъдат монтирани в този прозорец.
Кои елементи и на кое работно място да се показват, решава вграденият конфигуратор в Stolcad® Professional. Фирма VIDOK е адаптирала модула за наблюдение на производството на ключови производствени позиции: „Рязане и обработка“, „Заваряване“, „Първоначално оковаване на рамки“, „Монтаж на стълбове“, „Първоначално оковаване на крила“, „Оковаване на крила_1“, „Оковаване на крила_2“, „Оковаване на Patio“, „Сглобяване на прозорци“ и „Контрол на качеството“. Допълнение към това разширение е модулът за проследяване на производството, който позволява дистанционно наблюдение в Stolcad® Professional на етапа на всеки произведен прозорец.

Обобщение

Фирма VIDOK винаги използва пълния спектър от възможности на програмата Stolcad® Professional. В този казус представихме въвеждането на Stolcad® Professional с контролери за управление на производствената линия и модули за автоматизация на производството. Освен този проект, разработваме и внедряваме много софтуерни решения, посветени на спецификата на работата на фирма VIDOK.
В момента, през 2022 година, се внедрява най-новото разширение на модула за етикети с „QR код“. Тази опция позволява генерирането на персонализирани QR кодове, които могат да бъдат поставени на етикети или други документи. Пример за приложение на QR кодовете е улеснената идентификация на конструкциите по време на потенциален рекламационен процес.
^