<

Wdrożenie Stolcad® Professional ze sterownikami do zarządzania linią produkcyjną i modułami do automatyzacji produkcji w Firmie VIDOK - Case StudyO Firmie VIDOK

Firma VIDOK to renomowany polski producent okien i drzwi z drewna, PVC i aluminium. W trakcie działalności przedsiębiorstwo rozwinęło się od małego biura do znanego producenta sprzedającego swoje wyroby na całym świecie. Firma stale udoskonala swoje produkty i zwiększa konkurencyjność. W procesie produkcji wykorzystuje coraz to nowsze technologie, które wpływają na innowacyjność produkowanej stolarki.

Program Stolcad® w firmie VIDOK

Firma VIDOK od ponad 20 lat produkuje i ofertuje z wykorzystaniem oprogramowania Stolcad®. Jest także jednym z najstarszych użytkowników Stolcad® Professional, gdyż już od 2014 roku pracuje w każdym roku na coraz to nowocześniejszej wersji programu. Firma VIDOK nie ogranicza się do standardu, ale wykorzystuje szeroką gamę modułów dodatkowych do programu, wiele sterowników, a także pisanych indywidualnie rozszerzeń i interfejsów.

Linia produkcyjna PVC nowej generacji

Firma VIDOK posiada nowoczesne linie produkcyjne PVC w pełni wysterowane przez oprogramowanie Stolcad® Professional. W skład rozbudowanej linii produkcyjnej wchodzi zestaw maszyn: centra tnące, centra obróbcze do PVC i stali, wiele czterogłowicowych linii zgrzewająco-czyszczących, piły do listew przyszybowych i wiele innych maszyn. Wykonywane przez nas sterowniki, a także moduł Stolcad® Professional do cięcia i obróbki profili PVC obejmują pełen zestaw maszyn. W tym projekcie centrum tnące połączone z centrum obróbczym wykonuje operacje na ramach, skrzydłach i słupkach stałych. Zakres wykonywanych operacji w zależności od typu profili to: wiele różnych operacji markowania, wiercenia i frezowania pod okucia okienne i drzwiowe, odwodnienia i odpowietrzenia, nawietrzaki, różne łączniki słupków, markowanie pod dyble.
Natomiast centrum obróbcze do stali to wykonuje operacje na profilach PVC, w których jest już włożona stal. Nowoczesne linie zgrzewające, które nie wymagają czyszczenia naroży, z założenia mogą wykonywać zgrzewanie zarówno na ramach, jak i na skrzydłach. Istotne w tym projekcie było nie tylko samo wysterowanie maszyn, ale zrobienie tego w taki sposób, aby linia jako całość była maksymalnie wydajna. Wymagało to wspólnego przeanalizowania każdego detalu obróbczego na poszczególnych maszynach w zależności od rodzaju wyrobu i technologii, w jakiej mają być wykonane. Stąd wynikały wprowadzone w Stolcad® Professional oryginalne rozwiązania softwarowe dedykowane do specyfiki pracy Firmy VIDOK. Wymagały one automatycznych podziałów wykonania elementów składowych wyrobów gotowych i ich optymalnego rozłożenia na hali produkcyjnej. Poniżej opisujemy niektóre z nich.

Synchronizacja danych między programem a maszynami

Synchronizacja danych przekazywanych na poszczególne maszyny jest niezbędna do spójnego funkcjonowania całej linii. W tym celu Stolcad® Professional porządkuje kolejność wszystkich elementów z kodami kreskowymi. Od strony technologa jest dostępna funkcjonalność automatycznego podziału wybranych zleceń z produkcji danego dnia na paczki produkcyjne i przekazanie ich jednym ruchem na wszystkie maszyny. Zestaw modułów logistycznych pozwala m.in. na zaplanowanie wydajności poszczególnych linii produkcyjnych w jednostkach okiennych.
Można określić kryteria przekazywanych okien na poszczególne linie. Przykładowo okna kształtowe na linię produkcji nietypowej, okna pozagabarytowe również na linię produkcji nietypowej, pozostałe okna na linię produkcji typowej. Następnie dla poszczególnych dni roboczych program dzieli zlecenia na kolejne linie, jednocześnie informując ile jest wolnej mocy produkcyjnej na daną linię danego dnia. Operator w każdej chwili może w szybki sposób przenieść okna między liniami i dniami. Dzięki temu nie trzeba ręcznie dzielić dużych zleceń.

Podział zleceń w oparciu o dostępne wózki

Automatyczny podział na paczki produkcyjne ze względu na wózki jest niezbędny do zachowania płynności produkcji. Polega to na tym, że sterownik automatycznie dzieli dzienną partię produkcyjną na paczki w zależności od wielkości wózków. Przykładowo jeżeli na wózku zmieszczą się profile na 20 zgrzewek i przeznaczamy jeden wózek na ramy i dwa wózki na skrzydła, to cała dzienna produkcja automatycznie zostanie podzielona na paczki nie więcej niż 20 ram i nie więcej niż 40 skrzydeł w jednej paczce w taki sposób, że jedna paczka będzie zawierała zawsze kompletne okna. Wykorzystanie tego modułu pozwala na efektywne wykorzystanie wózków na pocięte profile oraz skrócenie czasu na przygotowanie produkcji przez pracowników biurowych.

Nowoczesna produkcja bezpapierowa

Moduł Stolcad® Professional do podglądu produkcji umożliwia wyświetlanie informacji dla pracowników na hali, jakie elementy mają być zamontowane na danym stanowisku oraz zdalny podgląd na wykonane etapy. Przykładowo po zeskanowaniu skrzydła na stanowisku do okuwania skrzydeł wyświetlą się informacje o tym, jaką zasuwnicę, rozwórkę i przedłużkę należy zamontować na danym skrzydle. Jeżeli na skrzydle z przykładu ma być umieszczony zawias do 130 kg, to pojawi się taka informacja. Inny przykład ‒ na stanowisku do szklenia po zeskanowaniu etykietki okna pojawi się informacja jakie szyby i listwy przyszybowe mają być zamontowane w tym oknie.
Jakie elementy i na którym stanowisku mają się wyświetlić decyduje konfigurator wbudowany w Stolcad® Professional. Firma VIDOK zaadoptowała moduł do podglądu produkcji na kluczowych stanowiskach produkcyjnych: „Cięcie i obróbka”, „Zgrzewanie”, „Wstępne okuwanie ram”, „Montaż słupków”, „Wstępne okuwanie skrzydeł”, „Okuwanie skrzydeł_1”, „Okuwanie skrzydeł_2”, „Okuwanie Patio”, „Składanie okien” i „Kontrola jakości”. Uzupełnieniem tego rozszerzenia jest moduł do śledzenia produkcji, który umożliwia zdalny podgląd w Stolcad® Professional na jakim etapie jest każde produkowane okno.

Podsumowanie

Firma VIDOK zawsze wykorzystuje pełne spektrum możliwości programu Stolcad® Professional. W tym case study przedstawiliśmy wdrożenie Stolcad® Professional ze sterownikami do zarządzania linią produkcyjną i modułami do automatyzacji produkcji. Oprócz tego projektu realizowaliśmy i realizujemy wiele rozwiązań programistycznych dedykowanych specyfice pracy Firmy VIDOK.
Obecnie, tj. w 2022 roku, wdrażane jest najnowsze rozszerzenie modułu etykiet o „QR code”. Opcja ta umożliwia generowanie spersonalizowanych kodów QR, które można umieścić na etykietach lub innych dokumentach. Przykładem zastosowania kodów QR jest ułatwiona identyfikacja konstrukcji podczas potencjalnego procesu reklamacji.
^