Moduł "Dyble"


<
Dyble w programie Stolcad

Obliczanie ilości dybli i otworów do prowadnic na etapie projektowania

Sprawniejszy montaż konstrukcji u klienta

W pełni zwymiarowane odległości otworów przesyłane do centrum obróbczego

Dyble i otwory na prowadnice uwzględniane na ofercie oraz wydruku produkcyjnym

Kolorystyczne rozróżnienie średnicy dybli

Zastosowanie:Dyble to elementy mocujące ramę w otworach okiennych lub drzwiowych. Prezentowany moduł umożliwia ich uwzględnienie, zwymiarowanie i zsumowanie już na etapie projektowania. Znacząco usprawnia to późniejszy montaż konstrukcji u klienta i pozytywnie wpływa na wizerunek firmy. Dane dotyczące zwymiarowanych przez program otworów na dyble mogą zostać przesłane do centrum obróbczego, a same dyble uwzględnione na wydruku ofertowym i produkcyjnym.Moduł stosowany jest również do określania danych dotyczących otworów na prowadnice rolet. Dzięki temu możliwe jest pełne przygotowanie profilu ramy do montażu i tym samym skrócenie czasu finalnej realizacji zlecenia.Sposób działania:Moduł pozwala na szybkie uzupełnienie projektu o dyble oraz otwory na prowadnice rolet. Użytkownik samodzielnie określa ich rozstawienie, a także kluczową odległość pierwszego otworu od brzegu ramy. W zależności od typu konstrukcji oraz bieżących potrzeb możliwe jest uwzględnienie słupka w obliczeniach. Oprogramowanie umożliwia także wybór średnicy wprowadzanych dybli. Wartości te są wyróżniane na projektach innym kolorem.Przykład wykorzystania:1) Projekt okna z wprowadzonymi dyblami i zaznaczoną opcją uwzględniania słupka w obliczaniu wymiarów:Dyble w oknie dwuskrzydłowym2) Projekt okna jednoskrzydłowego z wprowadzonymi dyblami oraz wskazanymi otworami na prowadnice do rolety:Dyble w oknie jednoskrzydłowym
^