Targi Budma 2013


<
Logo FONŻW tym roku braliśmy czynny udział w targach WinDoor-tech. Zaangażowaliśmy się w projekt "Fabryka Okien na Żywo", gdzie dostarczyliśmy nasze najnowsze oprogramowanie Stolcad® Professional.W projekcie udział wzięli:Loga partnerówCertyfikatKażdy z partnerów dostarczył swoje produkty i zaangażowanie. Wspieraliśmy akcję charytatywną "Otwórzmy dzieciom Okno na świat" i połączyliśmy piękną ideę pomocy innym z pokazem nowoczesnych rozwiązań w naszej branży. Wspólnie w przeciągu tygodnia od momentu ustawienia pierwszych maszyn uruchomiliśmy zautomatyzowaną linię produkcji okien.Stolcad® Professional kompleksowo wspierał zautomatyzowaną linię produkcji okien od chwili ich zaprojektowania, po wydrukowanie etykiet na wyroby gotowe. Produkcja odbyła się bez wydruków papierowych, a wszystkie dane odczytywane były z kodów kreskowych i wyświetlane na terminalach przy stanowiskach roboczych. Realizowano trzy cykle produkcyjne dziennie, które wcześniej zaplanowano w oparciu o moce przerobowe i możliwości transportowe Fabryki.Projekt zakończył się bezapelacyjnym sukcesem. Wyprodukowanych zostało 76 okien, które za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak przekazaliśmy nieodpłatnie do wcześniej wytypowanych ośrodków.Produkcja przebiegła bezawaryjnie, a wysoka jakość okien została potwierdzona certyfikatem wystawionym przez Mobilne Laboratorium.Sukces "Fabryki Okien na Żywo" dowiódł tym samym niezawodności naszego nowego oprogramowania. Stolcad® Professional miał swoją premierę podczas targów. Produkt cieszył się ogromnym zainteresowaniem naszych gości, którzy mogli obserwować, jak umożliwia kompleksowe zarządzanie produkcją bezpapierową.Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt oraz naszym gościom w "Fabryce Okien na Żywo".Z pozdrowieniami,
Zespół Firmy Sadowski Software

Budma2013 01Budma2013 02Budma2013 03Budma2013 04Budma2013 05Budma2013 06Budma2013 07

^