Модул "Преглед на производството"


<
  • Модули
  • Преглед на производството
Преглед на производството в Stolcad Professional

Въвеждане на икономично и екологично производство без хартия

Достъп до списък с елементи, адаптирани за конкретно работно място

Ясно сигнализиране на необходимостта от използване на нестандартни елементи

Комуникация между офиса и производствената зала в реално време

Оптимално използване на потенциала на работния екип

Stolcad® Professional ще ви позволи да повишите производителността на персонала на всички етапи на производството. Използването на софтуера допринася за намаляване на разходите на предприятието, като същевременно се поддържа възможно най-високо качество на продуктите.Данните, регистрирани от системата на базата на четения от баркодове, се показват на терминали и са персонализирани за конкретни работни позиции. Едновременно с това в софтуера постъпва информация за напредъка на производството на всяка поръчка, заедно с фамилното име на служителя на посоченото работно място. Прилагането на такова решение допринася не само за значително подобряване на работата, но и за въвеждане на екологично производство "без хартия" чрез ограничаване на печатите до минимум.Осигуряването на производствената зала с монитори осигурява на операторите лесен достъп до индивидуален списък на необходимите елементи за отделните работни места. Софтуерът също така показва чертеж, който е визуализация на готовия прозорец. Графиката помага за ясно сигнализиране на необходимостта от използване на нестандартни елементи, използвани на даденото работно място. Благодарение на тези улеснения, служителят може да изпълнява своите задачи още по-ефективно.Освен списъка с типични и нетипични елементи, които служителят трябва да монтира на своето работно място, на терминалите могат да се показват и евентуални бележки или коментари от ръководителя на производството – модулът улеснява комуникацията между залата и офиса.Прилагане:Елементите, показани на терминалите, се различават в зависимост от това на кое работно място е извършено четенето на баркода. Показаните по-долу графики представят примерни данни, произхождащи от един етикет, сканирани на две различни работни места:Както може да се види, софтуерът позволява цветово разграничаване на позициите, показани в списъка. Това позволява ясно отбелязване на необходимостта от използване на нестандартни или по-рядко използвани елементи на даденото работно място, което ще бъде бързо забелязано от служителя.Преглед на производството - визуализация на модула

^