Модул "Проследяване на производството"


<
  • Модули
  • Проследяване на производството
Проследяване на производството в Stolcad Professional

Мониторинг на производството без необходимост от посещение на халето

Икономично и екологично производство „без хартия“

Пълен контрол над изпълнението на поръчките

Софтуерът Stolcad® Professional позволява ефективно управление на производствения процес без необходимост от посещения на производствената зала. Ръководителят на производството получава информация в реално време относно напредъка на работата. Текущият мониторинг на резултатите значително подобрява производителността.Stolcad® Professional е ефективен инструмент, улесняващ контрола над персонала. Благодарение на поставянето на баркодове върху идентификационните карти на служителите, е възможно да се присвоят групи елементи на базата на текущото състояние на производството към сканиращото лице. Ръководителят на производството може по всяко време да провери актуалния етап на изпълнение на всяка поръчка. Това улеснява незабавната реакция при установяване на евентуални нередности.Мониторинг на производството на прозорци в реално времеПриложение:Всеки сканиран баркод на производствената зала автоматично изпраща до Stolcad® Professional информация за актуалния етап на изпълнение на конкретната позиция от поръчката.Пример за използване на модула за проследяване на производствотоСред данните се включват точната дата на изпълнение на дейността и името на служителя, присъстващ на това работно място. По този начин ръководството получава пълен контрол над изпълнението на поръчките и може безпогрешно да идентифицира източника на евентуално забавяне.

^