FilmyArtykuły

Wizualizacje


Projekt: Łuki i okręgi

<Przedstawione projekty wykorzystują łączniki w celu łatwego wymiarowania wielu konstrukcji w obrębie jednego projektu.

Drzwi wejściowe z naświetlem i oknamiPozycja 1: Drzwi wejściowe z naświetlem i oknamiCała konstrukcja została wykonana w obrębie jednej pozycji zlecenia na podstawie predefiniowanego okna łukowego. Wystarczyło wybrać dany kształt i wprowadzić wysokość promienia łuku. Następnie – za pomocą prostych poprzeczek – podzielić konstrukcję na kwatery, by w efekcie uzyskać kilka okien o różnych kształtach.
Ponad pół okręgu w formie konstrukcji okiennejPozycja 2: "Ponad pół okręgu"Konstrukcja składa się z sześciu niezależnych okien. Wszystkim nadano krzywizny, których równomierne zwymiarowanie umożliwiło uzyskanie jednolitego kształtu owalnego.
Pasmo okien prostokątnychPozycja 3: Pasmo okien prostokątnychTrzy prostokątne konstrukcje dwuskrzydłowe. Można je wykonać na jednym projekcie, by wszystkie były widoczne w jednej pozycji na ofercie dla klienta. Innym rozwiązaniem jest naturalnie zapis trzech osobnych okien w jednym zleceniu.
Dwa okna łukowePozycja 4: Dwa okna łukowePodobnie jak pozycja 3, są to jednakowe okna wykonane na jednym projekcie. Umożliwia to między innymi zastosowanie łączników. Łatwiej jest też projektować – konstrukcje zostaną wykonane symetrycznie bez konieczności sprawdzania wymiarów czy odstępów pomiędzy szprosami w innej pozycji zlecenia.
Konstrukcje na planie litery PPozycja 5: "Litera P"Rysunek przedstawia dwa okna: jedno prostokątne i drugie w kształcie półokręgu, razem mają tworzyć kształt litery "P". Możliwe jest wykonanie obu projektów na jednej płaszczyźnie, co dodatkowo ułatwi wymiarowanie konstrukcji, m.in. nadanie odpowiednich wysokości wstawianym poprzeczkom.
Dwa okna z naświetlemPozycja 6: Dwa okna z naświetlemW oparciu o predefiniowany kształt okna łukowego wykonano projekt dwóch niezależnych okien prostokątnych, powyżej których umieszczono naświetle.
Okno odwrotnie łukowePozycja 7: Okno "odwrotnie łukowe"Rysunek przedstawia dwurzędową konstrukcję. Dolnej krawędzi nadano krzywiznę, uzyskując w ten sposób okno "odwrotnie łukowe". Podczas projektowania wykorzystano między innymi funkcję przeniesienia układu współrzędnych, co umożliwiło przeliczanie wymiarów do potrzeb aktualnie tworzonego rysunku.
Konstrukcja wieloskrzydłowaPozycja 8: Konstrukcja wieloskrzydłowaKonstrukcja wykonana została na bazie prostokąta, który następnie zmodyfikowano poprzez dodawanie kolejnych kwater. Ciekawym elementem projektu są dwa panele wstawione wzdłuż szprosów konstrukcyjnych.
Konstrukcja w kształcie szpulkiPozycja 9: "Szpulka"Przedstawiony projekt nabrał wyrazu dzięki nietypowemu ułożeniu okien. Efekt ten uzyskano wykorzystując predefiniowany kształt okręgu, względem którego wprowadzano kolejne elementy projektu.
Niecałe koło w formie konstrukcji okiennejPozycja 10: "Niecałe ¾ koła"Nazwa projektu odzwierciedla jego realizację. Na bazie predefiniowanego kształtu okręgu utworzono projekt dwóch kwater ze szkleniem stałym. Rozmiary każdej z kwater określono za pomocą osi słupka, a po wstawieniu ram oraz wypełnień uzupełniono je siatkami szprosów o określonej wcześniej barwie i szerokości.
Pozycja 1Rzeczywista wizualizacja konstrukcji
Pozycja 2Rzeczywista wizualizacja okien prostokątnych
Pozycja 3Rzeczywista wizualizacja okna w kształcie półkola
^