<

Stolcad Light

Уважаеми собственици на малки предприятия, произвеждащи прозоречна дограма! Търсите ли нови решения, които да спестяват време? Stolcad® Light е отговорът на всички нужди на фирмите, произвеждащи правоъгълни прозорци.

Лесен за употреба инструмент "Асистент" ще ви води през всеки етап от изпълнението на поръчката – от проектирането на прозореца, през неговото предлагане и оценка, до подготовката за производство. Програмата гарантира максимално качество при минимално използване на материал.1. Възможности за проектиране

Създаването на нов чертеж на прозорец не трябва да означава много часове, прекарани над милиметрова хартия. В Stolcad® Light проектирането на прозоречни конструкции се състои в избирането на техните последователни елементи. Благодарение на това за няколко момента ще създадете прецизно размерен проект на конструкция, който може да бъде основа за по-нататъшно производствено действие.
Програмата позволява бърза смяна, включително на цвета на профилите и размерите на чертежа. В комбинация с останалите възможности за модификация на проекта, това позволява веднага да се направят всякакви необходими корекции и предложения от страна на клиента.

2. Самостоятелно дефинирана технология

Со Stolcad® Light ще изградите пълна технологична база, строго адаптирана към предлагания диапазон услуги. Въвеждайки всички елементи, използвани във фирмата – включително собствения списък на търговските стоки – ще получите единна база за всички етапи на работа на предприятието. Благодарение на възможността за въвеждане на няколко технологии, Stolcad® Light предоставя възможност бързо да представите на клиента оферти за цени във всички използвани профилни системи.
Това създава не само ясна представа за ценовата ситуация, но и спомага за вашето изображение като производител, предлагащ широк спектър от технологични решения. Програмата също така позволява свободно прехвърляне на технологични данни, включително комплекти за обков от други съвместими програми Stolcad® и Stolcad® Light. Това е особено полезно в случай, че имате няколко работни станции, като гарантира съответствие на веднъж въведените в тях данни.

3. Запис на прозорци в схемата

Stolcad® Light значително улеснява ежедневната работа. Веднъж създадените в програмата прозорци могат да бъдат записани в схеми и оттам многократно използвани като нови проекти.
Благодарение на това незабавно ще представите на клиента оферта, илюстрираща предварително проверени решения.

4. Оценка

Как да разберете реалната цена на производството на предлагания продукт? Просто използвайте метода на материалното оценяване, който ще сумира цените на всички използвани елементи. Към получената стойност можете да добавите собствена печалба, определена от една от 5 групи на надценки, в зависимост от обслужвания клиент.
Можете също така да предложите отстъпка, която, бъдейки изложена на офертата, ще увеличи нивото на удовлетвореност на клиента. Извършвайки комплексна услуга, в оценката може да бъде включен също и разходът за смяна на прозорци и врати, т.е. монтаж, демонтаж и финишна обработка.

5. Предлагане

След одобрение от клиента, оценката на продукта ще бъде отразена в офертата, която може да бъде отпечатана и представена на бъдещия купувач. Stolcad® Light позволява нейното автоматично генериране, както и обогатяването ѝ с допълнителни графични елементи. Освен реалистично представения чертеж на прозореца, в офертата може да се включи например и логото на фирмата заедно с адресните данни.
Естетически изработената оферта ще допринесе клиентът дълготрайно да запомни образа на вашето предприятие. Всяка генерирана оферта е индивидуално изготвен документ, на който се поставят допълнителни информации, характеризиращи дадения продукт. В Stolcad® Light можете еднократно да въведете в програмата текстове, които се използват многократно – например информация за предоставената гаранция – и след това да ги избирате от падащото меню.

6. Управление на поръчки

В Stolcad Light след реализация на офертата, можете да затворите дадената поръчка и по този начин да предотвратите нейната по-нататъшна модификация. Това предоставя много добра защита срещу нежелани ретроактивни модификации в поръчките, едновременно с това допринася за по-голяма яснота на базата с поръчки.
Заявките в затворено състояние не се виждат при записването на следващи прозорци, а в самата таблица с поръчки техният изглед може да бъде изключен благодарение на вградения филтър.

7. Производство

С Stolcad® Light производството ще протече по-гладко и икономично. В отпечатаната от програмата документация ще бъдат включени резултатите от извършената оптимизация.
Програмата ще изчисли количеството на необходимия материал и ще генерира списък на всички елементи, необходими за реализация на производството.

8. База на потребители

Stolcad® Light позволява създаването на гъвкава база от потребители, които имат персонализирани служебни акаунти. Всяко лице, използващо програмата, може да получи
индивидуален набор от права, до които достъпът е защитен с парола. По този начин се създава пълна защита от извършването на промени от неправомощни лица.

***

Вие вече сте запознати с основните предимства на програмата Stolcad® Light и колко много възможности отваря тя пред вас. Остава само да помислите колко много ще се подобри ежедневната работа и колко нови клиенти ще се заинтересуват от вашите оферти.
С право ще се чудите колко по-ефективно ще бъде производството и колко значително ще улесни това качеството на вашите услуги. Отговорите са много, а един от най-точните е: Stolcad® Light е начинът за дългосрочно спестяване на време и материали, както и нова стратегия, допринасяща за повишаване на комфорта на работа.Stolcad 12.4 за производители на прозорци и врати
Повече възможности - в програмата Stolcad 12.4
^