Модул "Склад за готови продукти"


<
Склад за готови продукти в Stolcad Professional

Управление на склада за готови изделия

Автоматична регистрация на завършените конструкции като крайни продукти

Още по-бързо и лесно комплектоване на транспортите

Възможност за преглед на всички операции, свързани с крайните продукти, заедно с датата на тяхното приемане и издаване от склада

Stolcad® Professional улеснява управлението на готовите изделия, които очакват транспортиране до крайните клиенти. Използването на софтуера осигурява не само значително спестяване на време, но и ефективна координация на товаренето.Инструментът ви позволява удобно управление на завършените конструкции още от момента, в който те напускат производствената линия и се регистрират автоматично като крайни продукти. Това се осъществява въз основа на данни, прочетени от баркодове, намиращи се на етикетите. За да се завършат всички формалности, за всяка сканирана позиция автоматично се създава и пълен комплект необходима документация.Stolcad® Professional ще ви помогне да спестите време, отделено за комплектоване на транспортите. Софтуерът ясно показва информация за местоположението на прозорците, така че служителите могат много по-бързо да открият продуктите, които трябва да бъдат включени в даден транспорт. След комплектоването, прозорците се регистрират автоматично като извадени от склада за готови изделия. Това е допълнително потвърждение за коректността на товаренето.Готови прозоречни конструкции

^