Модул "Планиране на производството"


<
  • Модули
  • Планиране на производството
Планиране на производството в Stolcad Professional

Ефективно използване на производствените възможности на предприятието

Оптимално разпределение на работата по отделните производствени линии

Автоматично присвояване на поръчките към подходящите производствени линии

Увеличаване на производителността

Основата на ефективното управление на предприятието е способността за планиране на работата с подходящо предвиждане. Stolcad® Professional позволява оптимално използване на производствените възможности на предприятието по такъв начин, че да се постигне максимална производителност на всички производствени линии и да се подобри навременността на изпълняваните поръчки.Правилното планиране на производствените процеси осигурява намаляване на разходите, генерирани от предприятието. Stolcad® Professional позволява ефективно планиране на производството, като взема предвид паралелното функциониране на няколко независими производствени линии. В резултат на това работата по изпълнение на поръчките се разпределя равномерно между отделните линии, което допринася за увеличаване на производителността и помага за навременното изпълнение на поръчките.Пример за ефективно планиране на производството в Stolcad ProfessionalStolcad® Professional допринася за рационалното използване на производствения капацитет на предприятието и минимизирането на запасите. Благодарение на функцията за задаване на лимити за конструкциите, които могат да бъдат включени в даден транспорт, софтуерът позволява да се елиминират излишъците от единици прозорци на всяка производствена линия.

^