Модул "Планер"


<
Планер в Stolcad Professional

Индивидуален график за всяка зала или производствена линия

Удобно планиране на работата във всички системи за смени

Увеличаване на производителността

Прогноза за датите на започване и завършване на производството

Удовлетворение на клиентите чрез намаляване на времето за изпълнение на поръчките

Софтуерът Stolcad® Professional помага да се планира производството по такъв начин, че времето за изпълнение на поръчките да бъде възможно най-кратко. Благодарение на това получавате не само добре координирана работа, но и най-важното – доволни клиенти.Планировчикът е инструмент, който помага да се оптимизира процесът на доставка на прозорци до получателите. За тази цел софтуерът проверява текущото натоварване на машините и времето за изчакване на всички необходими елементи. Освен това, той взема предвид фактори, които могат да удължат производствения процес – например, планирани отпуски на служителите, празнични дни, дълги уикенди и т.н. Въз основа на тази информация се определя възможната дата за изпълнение и прогнозният срок за завършване на производството. Stolcad® Professional също така позволява свободно планиране на работата във всички системи за смени и създаване на график за всяка производствена линия поотделно.В случай на спешни поръчки, Stolcad® Professional позволява удобно определяне на приоритети. Гъвкавостта на софтуера позволява на потребителя, при необходимост, бързо да препланира производството. Освен това, планираните дати за изпълнение могат също да бъдат предавани директно на търговските програми. По този начин търговските посредници могат да решат дали да разделят голяма поръчка на по-малки партиди, разбира се, още преди началото на производството. Така стандартните конструкции, които могат да бъдат произведени от наличните в склада материали, ще бъдат доставени на клиента с приоритет. Нетипичните прозорци, за производството на които е необходимо да се поръчат специални елементи, ще бъдат доставени на клиента на по-късен етап.Календарна карта от модула Планер

^