<
Steagul Poloniei

Compania ARTPLAST

Scrisoare de referință

Referință de la compania ARTPLASTReferencja od Firmy 2Traducerea scrisorii de referință

Scrisoare de referință
referitor: software-ul Stolcad
Software-ul Stolcad este utilizat în compania noastră încă de la începutul activității noastre, adică din anul 2001. Folosim toate modulele disponibile ale programului, care ne permit în totalitate gestionarea și controlul de la primirea comenzii până la realizarea finală a acesteia. Modulele software implementate au permis optimizarea și automatizarea muncii la toate nivelurile din compania noastră. Programele pentru dealeri permit un contact precis și un schimb de informații privind comenzile între sediul firmei și punctele de vânzare. Întregul software este clar, oferind posibilitatea de definire individuală și este ușor de utilizat. Este un software ideal pentru producătorii de tâmplărie și uși.
Având în vedere cele de mai sus, recomandăm software-ul Stolcad ca cel mai bun instrument de lucru.
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Waldemar Kulikowski^