<

Dealer Manager

Dealer Manager е програма, която подкрепя атрибутите на успешния търговец

Издирвате ли софтуер, който позволява, наред с другото:
  • Независима продажба на собствени търговски стоки,
  • Самостоятелно определяне на цените на продуктите,
  • Създаване на визуално привлекателни оферти,
  • Добавяне на собствени елементи към технологичната база?

Ако отговорът е „ДА“, имаме готово решение за вас!
Dealer Manager - Проектиране визуализация

Независимост, която е основа за дългосрочен успех

Dealer Manager позволява да се запази голяма автономия при избора на производители, с които търговският посредник ще си сътрудничи. По този начин, търговецът запазва своята независимост, както и увеличава шанса да достигне до по-голям брой клиенти.
Сътрудничество с различни производители на дограма

Отвореност към нуждите на клиента

Програмата помага в създаването на визуално привлекателно предложение. Благодарение на това Dealer Manager позволява позитивно да изпъкнете на пазара и по този начин увеличава ефективността в привличането на клиенти.
Оферта за прозорци и врати

Ефективна ценова стратегия вместо ценова война

Функционалностите на програмата Dealer Manager позволяват разработването на собствена ценова политика, което увеличава конкурентоспособността на търговския посредник. Благодарение на това той може да адаптира своите цени към актуалните нужди на пазара.
Ефективна ценова стратегия
Независимост при избора на бизнес партньори, собствена ценова стратегия, както и визуално привлекателни предложения. Благодарение на тези характеристики, Dealer Manager позволява позитивно да изпъкнете сред другите предприятия. По този начин, програмата увеличава ефективността в привличането на допълнителни клиенти и позволява динамично развитие.
^