ВидеаСтатии

Визуализации


Проект: Лъкове и кръгове

<Представените проекти използват свързващи елементи за лесно измерване на много конструкции в рамките на един проект.

Входни врати с надсветлина и прозорциПозиция 1: Входна врата с надсветлина и прозорциЦялата конструкция е изработена в рамките на една позиция от поръчката на базата на предварително определен лъков прозорец. Достатъчно е било да се избере тази форма и да се въведе височината на радиуса на лъка. След това – чрез използване на прости напречни греди – конструкцията е разделена на квартири, за да се получат няколко прозореца с различни форми.
Над половин кръг във форма на прозоречна конструкцияПозиция 2: "Над половин кръг"Конструкцията се състои от шест независими прозорци. На всички е придадена извивка, чието равномерно измерване е позволило получаването на единен овален формат.
Лента от правоъгълни прозорциПозиция 3: Редица от правоъгълни прозорциТри двукрили правоъгълни конструкции. Те могат да бъдат изпълнени в един проект, така че всички да са видими на една позиция в офертата за клиента. Друго решение е, разбира се, записването на три отделни прозорци в една поръчка.
Два лъковидни прозорецаПозиция 4: Два лъкови прозорецаПодобно на позиция 3, това са еднакви прозорци, изработени в рамките на един проект. Това между другото позволява използването на свързващи елементи. Проектирането е също така по-лесно – конструкциите се изпълняват симетрично без необходимостта от проверка на размерите или разстоянията между шпросите в друга позиция на поръчката.
Конструкции с план във формата на буквата PПозиция 5: "Буквата P"Чертежът представя два прозореца: един правоъгълен и друг във формата на полукръг, които заедно трябва да образуват формата на буквата "P". Изпълнението на двата проекта на едно и също ниво допълнително улеснява размерирането на конструкцията, включително определянето на подходящите височини за вмъкваните напречни греди.
Два прозореца с надсветлинаПозиция 6: Два прозореца с надсветлинаВъз основа на предварително определена форма на лъков прозорец е изработен проектът на два независими правоъгълни прозореца, над които е поставена надсветлина.
Обратно лъковиден прозорецПозиция 7: Прозорец "обратно лъков"Чертежът представя двуредова конструкция. На долната граница е дадена кривина, по този начин се получава прозорец "обратно лъков". При проектирането сред другото е използвана функцията за пренос на координатната система, което е позволило пресмятането на размерите за нуждите на текущо създадения чертеж.
Многосекционна конструкцияПозиция 8: Многокрилна конструкцияКонструкцията е изработена на базата на правоъгълник, който след това е модифициран чрез добавяне на допълнителни квартири. Интересен елемент на проекта са двата панела, вмъкнати по дължината на конструктивните шпроси.
Конструкция във формата на макараПозиция 9: "Шпулка"Представеният проект придобива изразителност благодарение на необичайното разположение на прозорците. Този ефект е постигнат чрез използването на предварително определена форма на кръг, спрямо която са въведени останалите елементи на проекта.
Почти пълен кръг във формата на прозоречна конструкцияПозиция 10: "Почти ¾ от кръг"Името на проекта отразява неговата реализация. На базата на предварително определена форма на кръг са създадени две квартири със стационарно остъкляване. Размерите на всяка от квартирите са определени с помощта на оста на стълба, а след вмъкването на рамки и пълнежи, те са допълнени с мрежи от шпроси с предварително определен цвят и ширина.
Позиция 1Реална визуализация на конструкцията
Позиция 2Реална визуализация на правоъгълни прозорци
Позиция 3Реална визуализация на прозорец във формата на полукръг
^